• Sorseles partiavdelning

  Kristdemokraterna i Sorsele c/o Nilson Tallberg 110, 92494 Sorsele

  Ordförande: Kristina Nilson

  kristina.nilson@Sorsele.net

  070 606 87 94

  Vice Ordförande: Stellan Brännström

  070 313 74 41

   

  Valmaterial:

  Sorseles Valtidning

  Regionkandidat:

  Betty-Ann Nilsson

  Riksdagskandidat:

  Birgitta Nordvall

  Valsedlar:

  Dataskyddsombud: Jan Kollberg

  jan.kollberg@kristdemokraterna.se

  070 328 61 09