• Vilhelminas Partiavdelning

  Kristdemokraterna i Vilhelmina, c/o Thellbro Prästgatan 1 C, 91232 Vilhelmina

  Ordförande: Ronny Thellbro

  ronthell@live.se

  070 346 81 50

  Vice Ordförande: Max Fredriksson

  medicionochmusik@vilhelmina.ac

  070 639 11 07

  Gruppledare: Göran Jonzon

  3pigjz@gmail.com

  070 585 98 48

   

  Valmaterial:

  Vilhelmina Kommunfolder

  Vilhelminas Valtidning

  Regionkandidat:

  Betty-Ann Nilsson

  Riksdagskandidat:

  Birgitta Nordvall

  Valsedlar

  Dataskyddsombud: Jan Kollberg

  jan.kollberg@kristdemokraterna.se

  070 328 61 09