Man kan inte spara på barnen

Kristdemokraterna sa nej till besparingarna på Barn och Utbildningsnämnden.

Nu får det vara slut på sparandet på våra barn och unga.

Skolan har idag, som vi ser, ett alldeles för stort sparbeting på hela 45 miljoner under 2013 och i synnerhet när skolchefen Kalle Söderberg utrycker att skolresultaten ligger under riksgenomsnittet.

Lärarna kämpar för högre löner för sitt arbete. Att då ha ett sparkrav på 45 miljoner under 2013 inser vän av ordning att ekvationen inte går ihop. – Läs mer…>