Föreningsstödets betydelse i Västerviks Kommun

Mot bakgrund av det brev som kommit oss till del angående föreningsstödet i Västerviks kommun så vill vi inom Kristdemokraterna tydliggöra vår syn på detta. Vi anser att de insatser som föreningslivet utför är mycket viktigt för många människor i bl.a. Västerviks kommun.

Vi vill uppmuntra och stötta det engagemang och de initiativ som frivilliga och idella föreningar bedriver. Vi ser det som djupt olyckligt att detta stöd drogs in av Socialdemokrater och Moderater.

I vårt budgetförslag vid budgetfullmäktige i Juni 2014 så anslog vi resurser för ett återinförande av föreningsstödet för både 2015, 2016 & 2017. Tyvärr röstades vårt förslag ned av Socialdemokrater och Moderater. Vi kommer dock oförtrutet att arbeta på att detta stöd skall återinföras igen.


Kristdemokraternas fokus-områden

 I Västerviks kommun vill vi:

Minska barngruppernas storlek i förskola till max tolv barn per grupp.

Garantera valfriheten i barnomsorgen och möjliggöra för familjdaghem.

Stärka elevhälsan. Fler kuratorer, skolpsykologer och specialpedagoger.

En äldreomsorg med respekt och kvalité som bygger på kunskap, erfarenhet och tid.

Bygga fler äldreboenden och införa en äldreboendegaranti.

Införa tjänstegarantier för att tydliggöra kommunens åtaganden.

Underlätta för våra befintliga företag genom förenklade regler och tjänstegarantier för kommunala tillstånd

Tingsrätten åter till Västervik när KD bygger ut rättskedjan.

Att integration ska ske med vår svenska etiska värdegrund som bas.

Valtidning-kd-vastervik-kommun-2018