Vågar du bli gammal i Sverige ?

Vågar du bli gammal? Ja, man har ju inget val, så klart. Ingen kan stoppa tiden. Men vi kan välja vilket samhälle vi vill skapa, vad vi ska använda våra gemensamma resurser till.

Med de val som dagens regering gör, så vet jag inte om jag vågar bli gammal. Vårdköerna bara växer, bristen på äldreboenden ökar, pensionärernas ekonomi försämras och allt fler blir oroliga för brott och våld där de bor.

Kristdemokraterna vill ha ett samhälle som ger bättre förutsättningar att kunna leva livet, hela livet. Mycket positivt kommer ju också med att bli äldre. Erfarenheten ger perspektiv. Tid ger större frihet. Men många känner också oro för sjukdom och ensamhet.

Med vår politik ska vi göra livet lite lättare att leva. Vi ska se till att det finns en plats på äldreboendet. Och att man kan få rätt vård i tid, utan väntan. Och att pensionen räcker hela månaden ut. Det är politikens uppgift. Det är vår skyldighet gentemot de som byggt vårt land. Vi vill ha ett Sverige där man vill, och vågar, bli gammal.


Normkritik har urvattnat samhället

Grundläggande värderingar ska inte vara valbara utan vara gemensamma för alla. Det skriver Ebba Bush Thor (KD) på SvD:s debattsida. ”När de goda värderingarna trängs tillbaka har utrymme lämnats för till exempel politisk islamism”, skriver hon bland annat.

 I artikeln påpekar Ebba Bush Thor (KD) att politiken i Sverige länge utgått ifrån att vi inte behöver starka värderingar i samhället utan att det räcker med lagar och kontrakt. ”Vi anser tvärtom att vårt samhälle fortsatt bör bygga på kristen etik och att det är av avgörande vikt för integrationen att vi är tydliga med vilka värderingar som gäller här”, skriver hon.

Partiledaren pekar ut integration som ett område, där de negativa konsekvenserna av oviljan att prata om värderingar, blivit tydliga. Exempel på det är myndigheters registrering och acceptans av månggifte eller kommunala badhus som separerar badtider för män och kvinnor. Något som legitimerar en oacceptabel kvinnosyn, menar Bush Thor.

Läs mer