Billigare tandvård – förslag från Anders Andersson

Jag vill arbeta för en ändring som innebär att högkostnadsskyddets första steg ska sänkas från dagens 3 000 kronor till 1 500 kronor. För vissa delar av tandvården skulle detta förslag bli en halverad kostnad. Patienten själv betalar upp till 1 500 kronor, därefter subventionerar staten 50 procent av kostnaden upp till 15 000 kronor. Vid kostnader som överstiger 15 000 kronor subventionerar staten 85 procent av kostnaden. Jag vill sänka tröskeln för att få tandvårdsstöd.

Billigare tandvård – för alla vuxna och framförallt pensionärer – är för mig en hjärtefråga. /Anders Andersson, KD Järnforsen

Läs hela artikeln här: