Milsvid skillnad mellan KD och SD !

Olika partier kan emellanåt komma fram till samma politiska slutsats trots olika analyser. Det är i de grundläggande värderingarna, helhetsbilden och ideologin som skillnaderna mellan olika partier blir uppenbara. Man kan således inte titta på en enskild fråga för att bedöma om enskilda partier liknar varandra utan man måste se till värdegrunden. Låt oss visa detta med följande exempel.

Människosynen: Den kristdemokratiska människosynen är universell och utgår ifrån att alla människor har samma människovärde oavsett vem man är eller var man kommer ifrån.

Sverigedemokraternas människosyn betonar det egna folket samt den egna nationens särart, vilket blir tydligt när man lyssnar till SD:s argument om att Sverige är hotat. Argumenten återkommer hos till exempel Putin när han pratar om det ryska folket.

Vi kristdemokrater betonar det universella och allas lika värde. SD betonar den ”etniska särarten”. Eller utryckt på ett annat sätt: KD står för en universell solidaritet, SD står för en nationalistisk solidaritet. Som en jämförelse står socialdemokratin och vänstern i grunden för en klassolidaritet.

Läs hela artikeln här.

 


KD vill ha tingsrätt i Västervik

Kristdemokraterna vill återinrätta en tingsrätt i Västervik. Det är en del av partiets förslag om en satsning på rättsväsendet. – Idag är det allt för många anmälningar om brott som aldrig blir utredda utan avskrivs, säger Gudrun Brunegård i ett pressmeddelande.

http://www.dagensvimmerby.se/nyheter/politik/e/21131/kds-ovantade-satsning-vill-se-tingsratt-i-vastervik/#.WuM5UHNmV78.twitter

Totalt pekar KD ut fem städer som är lämpliga för nya tingsrätter och Västervik är alltså en av dem.

– Vi vill bygga ett samhälle där medborgarna kan känna tillit till att rättsväsendet fungerar till skydd för den enskilde, där brott utreds och förövaren får stå till svars och får sin dom. Närhetsprincipen är viktig. Att återupprätta tingsrätter handlar om att rättskipning ska ske där medborgarna är. Kristdemokraterna föreslår därför en utbyggnad av domstolsväsendet för att åstadkomma detta. Ytterst är det Domstolsverket som avgör vilka orter som passar för domstolar. Men Kristdemokraterna pekar på nedanstående platser som lämpliga, säger Gudrun Brunegård.  Läs mer