KD vill införa Äldreboendegaranti !

Kristdemokraterna i Västerviks kommun vill införa en ”ÄLDREBOENDEGARANTI”

Trygghet för äldre är en huvudfråga i vårt välfärdstänkande.

Många eftersträvar att bo kvar i sitt hem så länge som möjligt. Det hemvanda skänker trygghet. Därför är kvarboendeprincipen i grunden en god idé.

Men den dag den äldre själv känner och önskar få flytta till ett anpassat boende så borde beslutet helt vara den enskildes. En ”Äldreboendegaranti” ska garantera varje person som fyllt 85 år att få en plats på ett anpassat boende, utan ”förmynderi” och behovsbedömning där man riskerar att nonchalera den äldres upplevelser eller behov.

Vi vill även:

  1. Sänka skatt för äldre som jobbar
  2. Återföra kömiljarden
  3. Slopa pensionärsskatt
  4. Bättre hemtjänst
  5. Införa hemtagningsteam

”Sverige ska vara det bästa landet att åldras i”
Ebba Busch ThorRutinerad Duo vill skapa jämlik vård

Gudrun Brunegård och Maud Ärlebrant är två av frontnamnen för Kristdemokraternas landstingsfrågor inför höstens val. Med framskjutna placeringar på vallistan för ett parti starkt förknippat med hälso- och sjukvårdsfrågor har duon många förslag och idéer.

I partiets landstingspolitiska valprogram presenterar duon flera förslag. Ett av dem är att utrusta länets sjukhus med helikopterplattor och tillsammans med övriga i sjukvårdsregionen införskaffa ambulanshelikopter med placering i Kalmar län.

– Det tycker jag som medborgare att man ska ha rätt till. Det kan skilja väldigt mycket runt om i landet i transporttid till sjukhusen. I länet finns inget sjukhus som är utrustat med någon helikopterplatta, i exempelvis Västervik får man transporteras till Mommehåls flygplats, säger Gudrun Brunegård.

Partiet vill även se en mer statligt styrd sjukvård med större fokus på jämlik vård och kortare vårdköer.

Läs vidare i VT:Nej till GENUSPOLIS på förskolan

Att aktivt jobba med jämställdhetsfrämjande åtgärder är angeläget. Även i skolan och förskolan. Men det innebär inte att den radikalfeminism och det genusflum som den rödgröna regeringen står för är rimlig eller önskvärd.

 I det förslag till ny läroplan som den rödgröna regeringen har tagit fram finns nya skrivningar om att all personal på förskolan ska ha i uppdrag att ”utmana” barnen att inte göra ”könsstereotypa val”. Barn så unga som 5 år ska få lära sig att ”kritiskt granska könsmönster och hur de kan begränsa människors livsval och livsvillkor”.

 Istället för ett jämställdhetsarbete som ger barnen lika möjligheter vill alltså regeringen att landets förskolor ska styra barnens lek och beteende efter om de är tjejer eller killar. Det förvandlar förskolepedagoger till politisk korrekta övervakare.

 Kristdemokraterna tycker det här är en dålig idé. Låt barn vara barn, och säg nej till regeringens försök att politisera den fria leken.

 Detta ämne togs också upp i Ebba Busch Thors sommartal på Hönö. Läs hela talet här:  Ebbas SommartalVill du ha ett starkt näringsliv i Västervik ?

Vi Kristdemokrater i Västerviks kommun vill i första hand underlätta för de redan
befintliga företagen i kommunen och ”de lågt hängande frukterna ska plockas först”,
alltså vill vi ta bort de enklaste hindren först innan vi satsar på ”skrytbyggen”.
Detta vill vi:
– Införa en tjänstegaranti: Exempelvis bygglovs- och tillståndsärenden ska
behandlas inom utsatt tid så företag och privatpersoner vet när de senast får besked.
– Vid upphandling: Ta tillvara de lokala företagen och ge dem möjlighet att stanna
kvar i kommunen och fortsätta utvecklas.
– Konkurrens: Avveckla delar av kommunala bolag som konkurrerar bort privata
företag i Västerviks kommun

Läs mer här: KD Västerviks näringslivspolitik