STÄRK FAMILJENS ROLL

Låt familjerna bestämma själva!

Barn som växer upp i en trygg familjegemenskap får i allmänhet bättre förutsättningar att klara livets utmaningar. En framgångsrik samhällsutveckling måste därför utgå från familjens villkor och vardag. Politiken ska stödja familjerna, inte styra.

✔️ Flexibel föräldraförsäkring
✔️ Barnomsorgspeng
✔️ Olika barnomsorgsformer
✔️ Mindre barngrupper och rätt till familjedaghem
✔️ Sänkt skatt för föräldrar
✔️ Höjt bostadsbidrag till barnfamiljer
✔️ Fritidspeng
✔️ Föräldrastöd och familjerådgivning
✔️ Krafttag mot psykisk ohälsa bland barn och unga
✔️ Stoppa näthatet
✔️ Stärkt pension för föräldrar


Elevhälsogaranti i Västerviks kommun !

Den psykiska ohälsan bland barn och unga växer oavbrutet. En ökning på 150 % på 10 år.
Vi vill att man tidigt ska få hjälp.
Utebliven insats kan få långtgående konsekvenser, för såväl den egna hälsan men också för möjligheterna att klara de kunskapskrav och
mål som skolan har. Misstag i skolan kan få livslång verkan för den enskilde.
Både tillgänglighet och bred kompetens är en förutsättning för att elever ska kunna få ett tillräckligt elevhälsostöd
Elever måste få kontakt med elevhälsan inom 24 timmar efter att de sökt hjälp.


Västervik behöver ett nytt sjukhus !

Kristdemokraterna anser att Västervik behöver ett helt nytt sjukhus. Det ska placeras vid infarten till Västervik.
– Idag ser vi att många av husen på sjukhusområdet är i behov av omfattande renovering. Tomten är alldeles för trång för att sjukhuset ska kunna växa, säger Gudrun Brunegård, oppositionsråd i Kalmar läns landsting.

Kristdemokraterna anser att det finns all anledning att se över placeringen av Västerviks sjukhus.

– Många av husen på området är väldigt omoderna och inte anpassade efter den vård som krävs idag. Andra hus är i så dåligt skick att de bör rivas, säger Gudrun Brunegård.

Det starkaste argumentet är ändå att tomten är för trång för att sjukhuset ska kunna växa.

– Det är ett jättestort problem. Man är inbyggda mellan järnvägen på ena sidan och Ellen Keyskolan på den andra. På kortsidorna finns gator. När man ska renovera måste det till stora rockader av avdelningar vilket tar mycket tid och kostar stora pengar.

Läs hela artikeln här:

Läs mer


6.7% i senaste SKOP-mätningen

Kristdemokraterna får sitt bästa resultat i SvD/Sifo sedan valet 2010. Med sina 6,1 procent i SIFO  och 6,7 procent i senaste SKOP, är KD nu nominellt större än både L och MP. Valspurten verkar ha gagnat KD-ledaren Ebba Busch Thor.

KD-ledaren Ebba Busch Thor ansågs av många tittar och tyckare ha gjort bäst i från sig i Aftonbladets stora partiledardebatt under måndagskvällen. Och nu visar tisdagens SvD/Sifo och Skop att Kristdemokraterna fortsätter upp i opinionen under valspurten.

Sedan före sommaren har KD ökat sitt väljarstöd med 2,5 gånger och landar nu på 6,7 procent. Det är klart över riksdagsspärren sett till den statistiska felmarginalen.

Läs om senaste Sifo-mätningen här:

Läs hela Skoop-mätningen här:

 


SKÄRP STRAFFEN FÖR VÅLDS- OCH SEXUALBROTTSLINGAR

Förra året anmäldes över sju tusen våldtäkter, men bara en bråkdel klarades upp. Så kan vi inte ha det. Vi behöver fler poliser så att du kan lita på Sverige.

Straffen för samtliga förövare, såväl svenskar som invandrare, måste skärpas. Asylsökande som begår grova vålds- och sexualbrott ska utvisas.

Det är ett val om vilka värderingar vi vill ska prägla vårt land och om vilka prioriteringar som är nödvändiga. Kristdemokraterna sätter människovärdet främst.

SKYDDA HENNE, INTE FÖRÖVAREN