Elevhälsogaranti i Västerviks kommun !

Den psykiska ohälsan bland barn och unga växer oavbrutet. En ökning på 150 % på 10 år.
Vi vill att man tidigt ska få hjälp.
Utebliven insats kan få långtgående konsekvenser, för såväl den egna hälsan men också för möjligheterna att klara de kunskapskrav och
mål som skolan har. Misstag i skolan kan få livslång verkan för den enskilde.
Både tillgänglighet och bred kompetens är en förutsättning för att elever ska kunna få ett tillräckligt elevhälsostöd
Elever måste få kontakt med elevhälsan inom 24 timmar efter att de sökt hjälp.


Välkommen på Årsmöte – Marieborgskyrkan den 15/2 kl. 14:00


Läs mer

Ebba Busch Thors förtroende ökar


Läs mer

STÄRK FAMILJENS ROLL


Läs mer

Västervik behöver ett nytt sjukhus !


Läs mer

6.7% i senaste SKOP-mätningen


Läs mer

SKÄRP STRAFFEN FÖR VÅLDS- OCH SEXUALBROTTSLINGAR


Läs mer

KD vill införa Äldreboendegaranti !


Läs mer

Checka vår Facebook-sida


Läs mer

Rutinerad Duo vill skapa jämlik vård


Läs mer

Nyfiken på vad KD och Ebba Busch Thor vill ?


Läs mer