Valmanifest – Du ska kunna lita på Sverige

Idag presenterades Kristdemokraternas valkampanj av vår partiledare Ebba Busch Thor vid en presskonferens i Riksdagshuset i Stockholm. Läs valmanifestet i sin helhet här.

Årets val handlar om vilka värderingar vi vill ska prägla vårt land. Kristdemokraterna sätter människovärdet främst och vill prioritera det som är nödvändigt för att bygga ett samhälle som håller ihop. Vården, äldrefrågorna och tryggheten är de viktigaste frågorna i valet 2018.

Idag sviker välfärden de allra mest utsatta. Under Löfvens regering har vårdköerna fördubblats, äldre får inte plats på äldreboende och brottsoffer får inte upprättelse. Många människor kommer inte in i samhällsgemenskapen. Det är ett välfärdssvek. Utvecklingen framåt är dock inte ödesbestämd, utan den går att vända med rätt ledarskap och rätt politiska reformer.

En röst på Kristdemokraterna är en garant för förändring.

Vi går till val på ett välfärdslöfte – ett löfte om att prioritera en välfärd som du kan lita på. Du ska kunna lita på att få en god vård när du blir sjuk. Du ska kunna lita på att få omsorg när du blir äldre. Du ska kunna lita på att polisen kommer om tryggheten hotas. Det handlar i grund och botten om att du ska kunna lita på Sverige

Friheten, välståndet och tryggheten i Sverige kan inte tas för givna. Det bygger på gemensamt arbete, på förkovran, företagsamhet, ansträngning, ansvarstagande och förvaltarskap. Att fostra och sörja för den uppväxande generationen är ett långsiktigt arbete för att bygga ett tryggt, välmående och fritt samhälle, även i framtiden. Tilliten mellan människor och i samhället i stort, växer när varje person får möjlighet att bidra utifrån sin egen förmåga, när vi tar tillvara kraften i föreningsliv och företagandet – när vi tillsammans tar ansvar och ställer upp för varandra och när vi får hjälp när vi är som allra mest utsatta.

Vi lovar inte allt till alla, men kommer att göra allt för att hålla det vi faktiskt lovar. Vi prioriterar vården, de äldre och tryggheten. Samtidigt tvingas vi naturligtvis att prioritera bort annat, liksom att jobba hårt för att hushålla med skattebetalarnas medel och motverka alla former av slöseri.

Vi vill verka för ett samhälle som förenar frihet med gemenskap och socialt ansvarstagande. Ett samhälle byggt på en etik och på värden som håller över tid – ansvarsfullhet, förvaltarskap, hederlighet, måttfullhet, jämställdhet och medmänsklighet. Dessa grundläggande värderingar måste gälla i hela vårt samhälle. Vi får aldrig acceptera parallellsamhällen där dessa värden inte råder eller att ett vi och dom-tänkande etableras. Vissa värderingar är helt enkelt inte valbara. De måste gälla alla, överallt.

Låt oss bygga vidare på de värderingar som gjort Sverige framgångsrikt. Vi vill att 2018 blir ett år av förändring. Ett år när svenska folket väljer en ny regering. Ett år när vi påbörjar arbetet för en välfärd man kan lita på . Så att det finns en bädd åt alla sjuka. En hand för alla de som behöver omsorg. Och en samhällsgemenskap som inte lämnar någon utanför. Det är när vi är som svagast som välfärden måste vara som starkast. Du ska kunna lita på Sverige!

Fem förslag för en tryggare förlossningsvård i Västmanland

Förlossningens lokaler i Västerås är för små samt antalet platser på neonatalvården (sjukvård av nyfödda) är för få i förhållande till antalet graviditeter och förlossningar.

Detta gör att gravida kvinnor och nyfödda skickas i flygplan, helikopter och ambulans till andra sjukhus. Ibland får de flyttas under vårdtiden till annat sjukhus eftersom det blev fullt även där.

Mödravården i Västmanland är utspridd på varje vårdcentral vilket gör den sårbar och mindre tillgänglig än om fler barnmorskor kunde samarbeta under samma tak.

Kristdemokraterna i Västmanland vill:

 använda statsbidraget till att öppna två ytterligare neonatalvårdsplatser

 prioritera ombyggnad av förlossningens lokaler istället för solcellspark och större sjukhusrestaurang

 ta bort kravet på barnmorska på varje vårdcentral

 se en plan för handledning och utbildningsplatser för blivande barnmorskor

 YH – utbildning i Västerås i samarbete med andra landsting för specialistundersköterska inriktning barn

Malin Gabrielsson tillsammans med Acko Ankarberg Johansson på Neonatalavdelningen i Västerås

 

På torsdagen besökte Acko Ankarberg Johansson, kristdemokraternas sjukvårdspolitiska talesperson samt Malin Gabrielsson, regionråd i opposition, neonatalvården i Västerås.

– Jag är stolt över vår neonatalvårdsavdelning, men den är fullbelagd alldeles för ofta, vilket innebär en sämre vård där mammor och barn får flyttas runt till andra sjukhus. Det behövs ytterligare två platser i Västerås, säger Malin Gabrielsson.-

–  Vi har besökt en fin verksamhet för nyfödda. Västerås har också en god vård vid hjärtinfarkter, men samtidigt rejäla köer till operation och specialistvård. Kömiljarden behövs för att vända utvecklingen, säger Acko Ankarberg Johansson.

– Barn och förlossningsvården hör ihop och ska vara trygg. Vi har idag presenterat flera förslag på vad vi vill göra för att det ska gå att lita på vården i livets början i Västmanland. En viktig del är att barnmorskornas organisation i primärvården behöver göras om snarast, avslutar Malin Gabrielsson (KD).

  • Ytterligare två platser på neonatalvården i Västerås

Fler gravida ska kunna vårdas och förlösas i Västerås

  • Förbättra och gör om organisationen för mödravården och barnmorskor i primärvården

Kvinnor ska slippa åka till förlossningen för enklare kontroller. Detta skulle även avlasta förlossningen.

  • Utöka antalet handledare och praktikplatser för barnmorskor– genomlysning och framtagning av plan
  • Vi kräver bättre gemensam styrning av investeringar inom sjukvården.

Region Uppsala har beslutat att bygga nytt kök för ca 300 mkr (beslut 29 maj 2018), istället för att bygga ut neonatalvården. Detta är ett beslut som vi är starkt kritiska emot. Det är en felprioritering som påverkar Västmanlands vård negativt.

 

 

 

 

 

KD har störst andel kandidater i länet med utländsk bakgrund

Saxat från P4 Västmanland Sveriges Radio:

Det är stor skillnad mellan länets partier kring hur många med svensk respektive utländsk bakgrund som står på listorna inför höstens kommunalval.

Salah Rasho från Irak står på andra plats på Kristdemokraternas kommunlista i Köping. Han brinner bland annat för mer ordning i skolan.

– Eleverna måste förstå att skolan inte är för lek. Läraren måste ha rätt att bestämma, säger han.

Salah Rasho vill också skapa mer trygghet i Köping, bland annat genom fler poliser på gator och torg.

Enligt statistiken som SCB tagit fram för Sveriges Radios har Vänsterpartiet en fjärdedels kandidater med utländsk bakgrund medan Socialdemokraterna har 23%. Andelen för Centern, Sverigedemokraterna och Moderaterna ligger runt 13% medan både Miljöpartiet och Liberalerna har 18% kandidater med utländsk bakgrund.

Det här kan jämföras med de röstberättigade i höstens kommunalval i länet av vilka 20% har utländsk bakgrund. För att få rösta i kommunalval krävs att man varit folkbokförd tre år i en kommun.

Just KD har ökat den här andelen personer på sina listor i Västmanland från 15% i valet 2014 till dagens 29%. Detta har skett naturligt, säger säger distriktsordföranden för KD i Västmanland, Amanda Agestav.

– Jag tror många människor från andra kulturer dras till våra värderingar, där familjen står i fokus.

Inbjudan till sommaravslutning 12 juni

Kristdemokraterna distrikt Västmanland bjuder in alla förtroendevalda och kandidater på sommaravslutning som i år äger rum på Officersmässen (f.d. Hässlö värdshus) Flottiljgatan 47

Datum: 12 juni
Tid: 18.00 – 21.00
Pris: 100 kr som du antingen kan betala med swish till 123 576 6639 eller betala kontant på plats.

Detta ingår:
Alkoholfri fördrink
Grillad kyckling med fransk potatissallad
Glass med färska bär och kaffe, mineralvatten/cola

OSA senast 7 juni till joakim.widell@kristdemokraterna.se

Alliansen vill få bort vårdköer i budgetförslag

Idag presenterade Alliansen i Region Västmanland sitt förslag till plan och budget för kommande år. Mest pengar lägger man på att korta vårdköerna.

– Vi avsätter 15 miljoner för att kapa vårdköerna. Det är en nödvändighet eftersom den politiska ledningen i regionen inte har klarat sin uppgift. Exempelvis har det under våren bara varit 15 procent av de som behandlas för prostataförstoring som opereras i tid, det är ett stort politiskt misslyckande, säger Tomas Högström, gruppledare för Moderaterna.

 

– En av Region Västmanlands största utmaningar just nu är att behålla den personal som finns anställd hos regionen. Vi anser att det är viktigt att kunna erbjuda flexibla anställningsformer och inför en ny anställningsform för den som enbart vill jobba helger. Vi erbjuder också möjligheten att jobba ständig natt till de som önskar och på denna satsning lägger vi åtta miljoner kronor, säger Helena Hagberg (L).

– Tillgängligheten till många av länets vårdcentraler måste kraftigt förbättras och en jämlik tillgång i länet för ungas psykiatriska vård måste säkerställas. Det är två områden som vi vill förbättra och förstärka omgående. Vi använder pengar ur regionstyrelsens buffert som vi tycker är onödigt stor, pengarna behövs bättre ute på vårdcentralerna, säger Birgitta Andersson, gruppledare för Centerpartiet.

– Vi har förslag och lösningar inom tre områden som är väsentliga för att stärka länets sjukvård. Det handlar om bemanningskrisen på operation, IT-kaoset och brister i patientsäkerheten. Det här är samtidigt områden som personal och verksamhetschefer ofta lyfter som problem, säger Malin Gabrielsson (KD).

Köpings sjukhus kan bli vårdgalleria

I Kristdemokraternas program för Västmanland finns tankar på att Köpings sjukhus ska utvecklas till en vårdgalleria, där entreprenörer erbjuds att hyra in sig i lokalerna för ett tätare samarbete med sjukvården.

– Ett av Västmanlands fyra styrkeområden som fått väldigt mycket pengar och stöd är teknik inom välfärd och hälsa. Det innebär att vi uppmuntrat och stöttat företagare inom denna bransch. Då ska vi också vara beredda att använda denna kraft och kunskap inom offentlig sektor. Annars har vi kastat pengarna i sjön, säger Samuel Stengård, riksdagskandidat.

Köpings sjukhus har till viss del redan profilerat sig inom dagkirurgi och ortopedi. Samtidigt är det många Västmanlänningar som väljer att åka till annat län för vård inom just ortopedi. Att öppna upp lokalerna vid Köpings sjukhus och låta entreprenörer inom rehabilitering och ortopedi finnas i närheten av sjukvården tror Kristdemokraterna skulle vara bra för att stärka ortopedin i länet.

– Det går t ex att med hjälp av 3D printrar göra protester och implantat. För att produkterna ska nå patienterna behövs ett tätare samarbete mellan uppfinnare och den kunskap som finns sjukvården. Sjukvården behöver ta ett steg längre än den test-verksamhet som finns idag. Vi tror på Köping, säger Malin Gabrielsson (KD), regionråd i opposition.

Kristdemokraterna presenterar sitt länsprogram

Idag presenterar Kristdemokraterna Västmanland sitt program för utvecklingen av länet och sjukvården. Presentationen görs på fyra platser (Sala, Västerås, Köping, Skinnskatteberg) under dagen för att poängtera att programmet innehåller förslag som rör alla områden och länsdelar. Förvaltarskap och ett hållbart samhälle för människor, miljö och ekonomi är en röd tråd i kristdemokratin och i länsprogrammet.

Länsprogrammet har arbetats fram under hösten i dialog med länets medlemmar, utifrån samtal med olika verksamheter och fackföreningar och med utgångspunkt från den politik kristdemokraterna har på riksnivå.

Förslagen presenteras av Malin Gabrielsson (KD), gruppledare i Region Västmanland och Samuel Stengård, riksdagskandidat.

Länsprogrammets rubiker är: Psykisk ohälsa, barn och föräldrar, jobb och äldres ekonomi, sjukvård och kultur, trygghet, miljö och infrastruktur samt regional ekonomi.

Högst prioriterat är den kraftigt ökande psykiska ohälsan.

– Vi står inför ett mycket allvarligt samhällsproblem när framtidens arbetskraft är sönderstressad så tidigt som vid 8 års ålder. Vårdköerna växer sig så långa att det blir i det närmaste omöjligt att ge alla rätt vård i rätt tid. Och i detta står barn som mår så dåligt att de inte orkar gå till skolan. Det här måste ändras på något sätt hur svårt det än är, säger Malin Gabrielsson (KD).

– Familjerna är grundbulten i ett tryggt samhälle. Alla föräldrar vill sina barn väl – den kraften behöver vi använda så föräldrarna kan hjälpa sina barn med t ex bättre sov- och motionsvanor, men vi behöver också förstatliga sjukhusvården så vi använder våra gemensamma resurser på ett klokare sätt än idag. Det ska gå att lita på att vården finns där med ett professionellt stöd den dag det behövs, säger Samuel Stengård.

– KD lämnar idag förslag för att styra om så färre blir sjuka och fler kan klara sig själva, men också så att vi bättre ska kunna ta emot de som behöver vård i Västmanland, fortsätter Malin Gabrielsson.

– Det saknas personal i vården och de nyinflyttade i vårt län är därför mycket viktiga, men språket ska fungera. Därför vill vi att det ska ställas högre krav inom offentlig sektor på språkkunskaper, men också att framför allt Region Västmanland börjar med internutbildningar i svenska för vård- och färdtjänstpersonal. Även i invandrade grupper finns psykisk ohälsa – att kunna arbeta och försörja sig är av mycket stor vikt – och språket är nyckeln, avslutar Samuel Stengård.

Samuel och Malin möter pressen i Sala.

Här hittar du 15 förslag för ett tryggare Västmanland, som är ett urval ur länsprogrammet.

Här kan du läsa länsprogrammet i sin helhet.

Tre röster om KLD

Nu till helgen anordnas Kristdemokraternas kommun- och landstingsdagar (KLD) i Jönköping. Över 1000 deltagare från hela landet väntas sluta upp. Från Västmanland åker en trettio man stark delegation. Vi satte oss ner med tre av dem.

Från vänster: Johanna Ridderström, Kenth Lucas och Samuel Stengård.

 

 

En av dem som åker är Johanna Ridderström från Hallstahammar. Hon är ordförande för KDU Västmanland och väntas komma in i regionfullmäktige till hösten.

”Det ska bli jättekul att åka. Jag ser extra mycket fram emot att träffa Ebba, som är Sveriges bästa partiledare. Det kommer fler och fler märka när vi närmar oss valet”, säger Johanna Ridderström i en kommentar.

Kenth Lucas från Köping är en av många nya medlemmar som kommer finnas på plats i Jönköping. Här berättar han om sina förväntningar inför helgen och varför han valde att engagera sig i Kristdemokraterna:

”Jag förväntar mig att möta andra partikollegor, få nya infallsvinklar och förstås få med mig massor av ny kunskap/erfarenhet hem i bagaget. Jag vill vara med i gemenskapen och påverka Sveriges framtida politik. Jag valde att engagera mig politiskt av två anledningar. Dels så har jag en kristen tro och med det följer ett ansvar för samhället. Dels så överensstämmer många av Kristdemokraternas sakfrågor med mina egna uppfattningar. Det handlar om synen på människan, familjen och tryggheten. Kristdemokraterna lyfter fram människovärdet och de vitala omsorgsdelarna som följer på det ansvaret.”

Samuel Stengård från Västerås kandiderar till riksdagen på plats 2. För honom är det ingen tvekan om att Kristdemokraterna kommer sitta kvar i riksdagen efter valet och göra ett bra val också regionalt och kommunalt.

”Vi kristdemokrater har en speciell egenskap. Vi går alltid från ord till handling, levererar och tar ansvar för vårt gemensamma samhälle. Vi arbetar inte med uppblåsta löften. Vi lovar inte allt till alla, som en del andra gör. Men det vi lovar, det har vi täckning för och det håller vi!”, säger Samuel Stengård.

”Jag ser med glädje fram emot att få dela med mig av alla positiva förslag som Kristdemokraterna har lagt fram. Det gäller LSS, företagande, vård och omsorg, rättvisefrågor för pensionärerna, samt tryggheten i vårt land, för att nämna några områden. Dagarna i Jönköping innebär starten för valrörelsen”, avslutar Stengård.

Vi tar pulsen på toppkandidaterna till regionen

Kristdemokraterna har fastställt sina listor till riksdags- och regionvalen i Västmanland.

I regionvalet har Kristdemokraterna två listor, en i den Östra valkretsen (Västerås och Sala) och en i den Västra (Hallstahammar, Köping, Arboga, Kungsör, Surahammar, Skinnskatteberg, Fagersta och Norberg). Regionrådet Malin Gabrielsson, Västerås, toppar båda listorna. Micael Larsson, Västerås, och Johanna Ridderström, Hallstahammar, är listtvåor i respektive valkrets.

Malin Gabrielsson, 47, tog över gruppledarskapet i samband med förra valet och har under mandatperioden framför allt varit aktiv i frågor som rör barns hälsa och vård, de ökande vårdköerna, samt behovet av att bredda Västmanlands näringsliv.

Efter en mandatperiod som gruppledare känner jag mig varm i kläderna och är redo för att växla upp ytterligare. Kristdemokratin behövs i Västmanland mer än någonsin. Det ämnar jag visa, säger Malin Gabrielsson i en kommentar.

Micael Larsson, 48, är egenföretagare och sitter för närvarande som ledamot i Kristdemokraternas partiavdelningsstyrelse i Västerås.

Det är jätteroligt att få förtroendet som andranamn i regionvalet. En trygg sjukvård för alla länsinvånare och ett välmående näringsliv är viktiga frågor för mig, säger Micael Larsson.

Johanna Ridderström, 20, är ordförande för KDU Västmanland och arbetar som lärare. Hon finns även med på plats 5 på partiets riksdagslista.

KDU har en historia av att kämpa hårt i valrörelser och som KDU-ordförande tänker jag göra just det. Vi är ungdomarnas röst och tänker ta striden för ett tryggare Västmanland. I regionen vill jag arbeta med frågor som rör ungdomars psykiska ohälsa och utsatta barn. Andra hjärtefrågor för mig är hårdare straff, fler poliser och nej till kvotering, säger Johanna Ridderström.

Malin Gabrielsson, Micael Larsson och Johanna Ridderström (Foto: Simon Berneblad).