KRISTDEMOKRATERNAS VIKTIGASTE FRÅGOR

Vårt mål är ett samhälle där friheten att forma sitt eget liv går hand i hand med ansvaret för sin medmänniska. Vi vill bygga ett samhälle som håller samman.

  • Barn och familj
  • kaviar
  • Jobb och äldres ekonomi

KRISTDEMOKRATERNA AGERAR I SÄKERHETSKRISEN

KD – för ett friare och varmare samhälle

Vårt mål är ett samhälle där friheten att forma sitt eget liv går hand i hand med ansvaret för sin medmänniska. Vi vill bygga ett samhälle som håller samman. Ingen ska hållas tillbaka och ingen ska lämnas efter.

Läs mer

Vill du också vara med och påverka?

Bli medlem i Kristdemokraterna

Politiken ska inte toppstyra!

Jag tycker att politiken och samhället ska byggas underifrån. Politiken ska stödja och ge förutsättningarna – inte styra. Familjen spelar en avgörande roll, det är där vårt samhälles framtid formas. Vi vill ge mer makt till föräldrarna så att de kan ge en bra grund till sina barn. Vi tycker att de själva ska få bestämma över hur de vill göra med föräldraledigheten, barnomsorgen och tiden med barnen. Vänsterregeringen jobbar tvärtom. De vill minska familjens valfrihet och möjlighet till mer tid för barnen. Det säger jag och alla andra kristdemokrater nej till. Vi kommer ta kampen för familjen.

  • Ebba Busch Thor
  • Partiledare, KD

Följ oss på sociala medier

I dagens VLT presenterades Johanna Ridderström som valdes in på posten som förste vice ordförande på Regionfullmäktige 15 oktober.

Vi är stolta över att få en Kristdemokrat på den posten och känner oss trygga med att hon kommer göra ett strålande arbete!
... See MoreSee Less

View on Facebook

DIABETES ANGÅR OSS ALLA

Idag är det Världsdiabetesdagen, det uppmärksammar vi genom en videohälsning från Jonatan Olls.
Vi har frågat Jonatan hur hans liv har förändrats efter hans medverkan i TV serien "Leva utan att dö". Hjälp oss sprida information om diabetes genom att dela videon.
... See MoreSee Less

View on Facebook

7 days ago

Kristdemokraterna i Region Västmanland

Kristdemokraterna har meddelat Ulf Kristersson att vi kommer att rösta ja till honom som statsminister och att vi vill ingå i den regering som han vill bilda – en regering som för alliansens politik och regerar i alliansens anda.

Sverige behöver en ny politiskt inriktning. Vi har haft fyra år av välfärdssvek med växande vårdköer, poliskris och många äldre som nekats äldreboendeplats. Vi kommer inte att undvika att lägga fram vår politik för att andra partier kan tänkas rösta för den.

Det har nu gått över två månader sedan valdagen. De regeringsalternativ som finns har diskuterats på tvären och längden. Det alternativ som i realitet finns kvar är en alliansregering eller en regering som hämtar sitt stöd vänster ut, hos vänsterpartiet. Nu på onsdag har vi möjlighet att välja väg och välja den politik som man anser vore bäst för Sverige.
... See MoreSee Less

View on Facebook

Det kom ett brev, den 19 oktober, riktat till politiker, tjänstemän och allmänhet. Brevet kom från personalen på den palliativa enheten i Västerås.
Personalen uttrycker sin oro för patientsäkerhet och vårdkvalitet pga svårigheter med bemanning och att rekrytera ny personal.
Det är bara ett år sedan de nya fina lokalerna invigdes, men det är tomt i flera av de nya patientrummen eftersom det inte finns personal.
Frågan är om det också kan handla om att de nya lokalerna kostar så mycket att det av ekonomiska skäl inte går att hålla alla platser öppna.
Många frågor är det - därför har jag lämnat in en interpellation med frågor till det politiska styret. Fortsättning följer 21 november.
... See MoreSee Less

View on Facebook

VÄSTMANLÄNDSKA SKOGSKUNSKAPER KAN BIDRA TILL ATT LÖSA VIKTIG KLIMATFRÅGA

I en motion till riksdagen föreslår Larry Söder (KD) att forskningen kring biokol ska stärkas och att SLU i Skinnskatteberg skulle kunna bidra på detta område.

- Att stärka Västmanlands positioner inom skogens område är en viktig fråga. Det känns väldigt bra att Skinnskatteberg och SLU kommer diskuteras i riksdagen, säger Malin Gabrielsson, gruppledare för KD i Region Västmanland och initiativtagare till motionen.

För att bromsa den globala uppvärmningen räcker det inte med att minska koldioxidutsläppen. Koldioxid behöver dessutom föras bort från atmosfären. Forskning och försök pågår internationellt och i Sverige för att utveckla teknik och metoder för att skapa negativa koldioxidutsläpp.

Framställning av biokol som sedan återförs till marken för att förbättra jordens näringsvärde och för att binda koldioxid är en sådan teknik.

- Det krävs mer för att bromsa den globala uppvärmningen – framställning av biokol är en teknik som kan hjälpa till med detta, men det förutsätter mer forskning, inte minst inom skogens och skogsbrukets område. Därför har jag lämnat in den här motionen, säger Larry Söder, riksdagsledamot för Kristdemokraterna.

www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/forskning-om-biokol-vid-slu_H602229
... See MoreSee Less

View on Facebook

2 weeks ago

Kristdemokraterna i Region Västmanland

Godmorgon! Idag är Ebba Busch Thor med i morgonsofforna. Hon intervjuas kl 7.12 i Tv4 och kl 8.08 i svt. Missa inte det! ... See MoreSee Less

View on Facebook

Jag känner mig mycket förundrad över det nya styrets uttalande om att de andra partierna som inte ingår i styret, dvs oppositionen, ska ta ansvar för att minoritetsstyrets politik ska få genomslag i fullmäktige. Vilka andra partier avses?

Det finns en process där vi i Region Västmanland arbetar tvärpolitiskt och det gäller akutsjukhuset. I andra frågor kommer kristdemokraterna arbeta för att få så stort genomslag som möjligt för kristdemokraternas politik. Det kommer jag ta ansvar för. Vill minoritetsstyret ha kristdemokraternas stöd handlar det om att lägga fram förslag som vi kan acceptera.
... See MoreSee Less

View on Facebook

På väg in till mandatperiodens första Regionstyrelse. ... See MoreSee Less

View on Facebook
  • Följ oss på sociala medier: