• Fem förslag för en tryggare förlossningsvård i Västmanland

  Förlossningens lokaler i Västerås är för små samt antalet platser på neonatalvården (sjukvård av nyfödda) är för få i förhållande till antalet graviditeter och förlossningar. Detta gör att gravida kvinnor och nyfödda skickas i flygplan, helikopter och ambulans till andra sjukhus. Ibland får de flyttas under vårdtiden till annat sjukhus eftersom det blev fullt även där. Mödravården i Västmanland är utspridd på varje vårdcentral vilket gör den sårbar och mindre tillgänglig än om fler barnmorskor kunde samarbeta under samma tak.

  Kristdemokraterna i Västmanland vill:

   använda statsbidraget till att öppna två ytterligare neonatalvårdsplatser

   prioritera ombyggnad av förlossningens lokaler istället för solcellspark och större sjukhusrestaurang

   ta bort kravet på barnmorska på varje vårdcentral

   se en plan för handledning och utbildningsplatser för blivande barnmorskor

   YH – utbildning i Västerås i samarbete med andra landsting för specialistundersköterska inriktning barn