• Här är några av våra förslag som vi hoppas kan lyfta barnens trygghet och välmående!

  🎈En familjecentral i varje kommun för bättre stöd till föräldrar
  🎈Ändrade remissregler till barn och ungdomshälsan så barn enklare får vård
  🎈Mobil specialistvård inom barn- och ungdomspsykiatrin
  🎈Allergikonsulent hos Barnkliniken som kan besöka skolor
  🎈Digital vårdcentral för unga med diabetes
  🎈Bättre information om sömn, kost och motions betydelse för hälsan