• Vi behöver ett bättre flyktingmottagande

  Malin Gabrielsson och Amanda Agestav svarar i dagens VLT på debattinlägg från Miljöpartiet angående Kristdemokraternas tre förslag för förbättrad integrationspolitik.

  Thorsten Schütte (MP) kritiserar den 29 december våra förslag till ny integrationspolitik. Sverige står inför utomordentligt stora utmaningar när det gäller migration och integration. Vi har ett ansvar för nödställda människor i vår omvärld, och det ansvaret upphör inte när de kommit till vårt land.

  Hela kedjan, fr...

 • Landstingsmajoriteten flyr det egna ansvaret

  – Det vi kritiserar är det låga förändringstempot och att beslut fattas med bristande underlag; säger Malin Gabrielsson  -landstingsoppositionsråd för Kristdemokraterna i Västmanland

  De rödgröna skriver en märklig artikel den 20 december där de dels instämmer i att Alliansen i landstinget har bra förslag samtidigt som de fortsätter att skylla egna misslyckanden på riksdagspolitiken.

  Läs hela artikeln här

   

   

 • Nu är det personalens tur!

  Insända debattartikel:

  Nu är det personalens tur!

  Vi har nu så många hyrläkare i primärvården att det hotar såväl patientsäkerhet som arbetsmiljö och landstingets ekonomi. Ansvaret vilar tyngst på den politiska ledningen. Nu har vi väntat länge nog på en lösning!

  Landstingets kostnader för inhyrd personal har ökat med 26% under 2013. Kostnaderna för inhyrd personal 2013 hamnar på ca 100 miljoner kronor. Generellt består den inhyrda personalen  i Västmanland av hyrläkare i...