• Landstingsmajoriteten flyr det egna ansvaret

  – Det vi kritiserar är det låga förändringstempot och att beslut fattas med bristande underlag; säger Malin Gabrielsson  -landstingsoppositionsråd för Kristdemokraterna i Västmanland

  De rödgröna skriver en märklig artikel den 20 december där de dels instämmer i att Alliansen i landstinget har bra förslag samtidigt som de fortsätter att skylla egna misslyckanden på riksdagspolitiken.

  Läs hela artikeln här

   

   

 • Uttalande angånde ”gratis buss”

  Uttalande från Joakim Widell, kandidat nr 3 för Kristdemokraterna, landstinget Västmanland

  Bra att prioritera unga – men inte på bekostnad av sämre arbetsmiljö

  – Socialdemokraterna föreslår gratisbuss för gymnasieungdomar. Det är bra att ungas villkor lyfts fram, men det får inte ske på bekostnad av dålig arbetsmiljö. Erfarenheter från andra län visar att gratis busskort för ungdomar lett till till att ungdomarna nyttjat bussen som fritidsgård, vilket fått ti...

 • KD och MP lägger gemensam motion om odlingslägenheter i Västerås

  Pressmeddelande

  KD och MP lägger gemensam motion om odlingslägenheter i Västerås

  I en gemensam motion lägger Kristdemokraterna och Miljöpartiet en motion om att Västerås ska verka för att det byggs hyreslägenheter med stora odlingsbara balkonger och växthus på taket. Möt motionärerna i Stadsparken före kommunfullmäktige den 4 juni, klockan 15.00 i Stadsparken mittemot teatern.

  –       Kristdemokraterna precis som Miljöpartiet har under den här mandatperioden, varit drivand...

 • PM: Västeråsalliansen motionerar om KKN

  Pressmeddelande

  Västeråsalliansen vill se krafttag för kulturella och kreativa näringar i Västerås

  Idag lämnar Västeråsalliansens gruppledare in en motion om att ta fram strategier för att utveckla entreprenörskap och företagande inom kulturella och kreativa näringar. Syftet är att underlätta och stärka möjligheterna för aktörer inom den här näringen att växa i Västerås.

  – Västeråsalliansen menar att det är dags att växla upp arbetet med att utveckla de kreativa nä...

 • En stödjande familjepolitik

  I veckans nummer av Västerås Tidning finns en artikel publicerad, du finner den på sidan 27, på länken här: Familjepolitik

  ViIll du läsa mer om vår familjepolitik finner du ett faktablad på denna länk: Familjepolitik

  //Red

   

 • Face down generation efterfrågar appar i vården

  Malin Gabrielsson, Oppositionsråd i västmanland, föreslår i en motion att landstinget ska förebereda sig för den stora efterfrågan på appar som finns hos patienter och medborgare.

  Dagens mobiltelefoner är mer av en dator där man kan samla all information som är viktig för mig – på ett enkelt sätt, men när vi blandar in den offentliga vården blir det inte enkelt längre. Då behöver vi blanda in frågor som – om jag blir rekommenderad en app av vården och den inte visar ...
 • Nu är det personalens tur!

  Insända debattartikel:

  Nu är det personalens tur!

  Vi har nu så många hyrläkare i primärvården att det hotar såväl patientsäkerhet som arbetsmiljö och landstingets ekonomi. Ansvaret vilar tyngst på den politiska ledningen. Nu har vi väntat länge nog på en lösning!

  Landstingets kostnader för inhyrd personal har ökat med 26% under 2013. Kostnaderna för inhyrd personal 2013 hamnar på ca 100 miljoner kronor. Generellt består den inhyrda personalen  i Västmanland av hyrläkare i...