• Kristdemokraterna presenterar sitt länsprogram

  Idag presenterar Kristdemokraterna Västmanland sitt program för utvecklingen av länet och sjukvården. Presentationen görs på fyra platser (Sala, Västerås, Köping, Skinnskatteberg) under dagen för att poängtera att programmet innehåller förslag som rör alla områden och länsdelar. Förvaltarskap och ett hållbart samhälle för människor, miljö och ekonomi är en röd tråd i kristdemokratin och i länsprogrammet.

  Länsprogrammet har arbetats fram under hösten i dialog med länets medlemmar, utifr...

 • Landstingsmajoriteten flyr det egna ansvaret

  – Det vi kritiserar är det låga förändringstempot och att beslut fattas med bristande underlag; säger Malin Gabrielsson  -landstingsoppositionsråd för Kristdemokraterna i Västmanland

  De rödgröna skriver en märklig artikel den 20 december där de dels instämmer i att Alliansen i landstinget har bra förslag samtidigt som de fortsätter att skylla egna misslyckanden på riksdagspolitiken.

  Läs hela artikeln här

   

   

 • Minska belastningen på akuten

  I tisdags rapporterade VLT att vårdpersonalen upplever att många söker sig till akuten med alltför enkla åkommor. Liknande synpunkter har förts fram från barnakuten.

  I Stockholm har man konstaterat att en del av deras patienter har svårt att hitta rätt i vården. De vänder sig därför direkt till stora akuten, där de vet att de får hjälp trots väntetid. Där det finns en primärvårdsakut för enklare åkommor i anslutning till stora akuten har ökningen av besök till stora akuten inte varit l...

 • Uttalande angånde ”gratis buss”

  Uttalande från Joakim Widell, kandidat nr 3 för Kristdemokraterna, landstinget Västmanland

  Bra att prioritera unga – men inte på bekostnad av sämre arbetsmiljö

  – Socialdemokraterna föreslår gratisbuss för gymnasieungdomar. Det är bra att ungas villkor lyfts fram, men det får inte ske på bekostnad av dålig arbetsmiljö. Erfarenheter från andra län visar att gratis busskort för ungdomar lett till till att ungdomarna nyttjat bussen som fritidsgård, vilket fått ti...

 • Ny gruppledare, nytt program och ett valmanifest!

  onsdagen den 13e augusti höll Malin Gabrielsson, ny gruppledare för kristdemokraterna i landstinget Västmanland pressträff med en ”walk and talk” om vårt nya program för 2015-18 samt det tillhörande valmanifestet.

  ”- Utan personal finns vare sig vårdplatser eller trygg vård. Det krävs en rejäl satsning på personalens arbetsvillkor så fler vill arbeta hos Landstinget Västmanland. Nu är det personalens tur! ” Säger Malin.

   

  KD_Landstings...

 • Face down generation efterfrågar appar i vården

  Malin Gabrielsson, Oppositionsråd i västmanland, föreslår i en motion att landstinget ska förebereda sig för den stora efterfrågan på appar som finns hos patienter och medborgare.

  Dagens mobiltelefoner är mer av en dator där man kan samla all information som är viktig för mig – på ett enkelt sätt, men när vi blandar in den offentliga vården blir det inte enkelt längre. Då behöver vi blanda in frågor som – om jag blir rekommenderad en app av vården och den inte visar ...
 • Nu är det personalens tur!

  Insända debattartikel:

  Nu är det personalens tur!

  Vi har nu så många hyrläkare i primärvården att det hotar såväl patientsäkerhet som arbetsmiljö och landstingets ekonomi. Ansvaret vilar tyngst på den politiska ledningen. Nu har vi väntat länge nog på en lösning!

  Landstingets kostnader för inhyrd personal har ökat med 26% under 2013. Kostnaderna för inhyrd personal 2013 hamnar på ca 100 miljoner kronor. Generellt består den inhyrda personalen  i Västmanland av hyrläkare i...