• Tre motioner för stärkt kompetensutveckling inom landstinget

  Kristdemokraterna har idag lämnat in 3 förslag för att stärka kompetensutvecklingen inom landstinget: etablera ett kreativt centrum, hitta drivkrafter för de interna utbildarna och undersök om den systematiska kompetensutvecklingen fungerar.

  Malin Gabrielsson, oppositionsråd:

  – En ständigt återkommande synpunkt från personalen är att de inte hinner eller får gå på den utbildning som krävs för att de ska kunna klara sitt jobb på bästa sätt och för att de ska trivas. Jag vil...

 • KD och MP lägger gemensam motion om odlingslägenheter i Västerås

  Pressmeddelande

  KD och MP lägger gemensam motion om odlingslägenheter i Västerås

  I en gemensam motion lägger Kristdemokraterna och Miljöpartiet en motion om att Västerås ska verka för att det byggs hyreslägenheter med stora odlingsbara balkonger och växthus på taket. Möt motionärerna i Stadsparken före kommunfullmäktige den 4 juni, klockan 15.00 i Stadsparken mittemot teatern.

  –       Kristdemokraterna precis som Miljöpartiet har under den här mandatperioden, varit drivand...

 • PM: Västeråsalliansen motionerar om KKN

  Pressmeddelande

  Västeråsalliansen vill se krafttag för kulturella och kreativa näringar i Västerås

  Idag lämnar Västeråsalliansens gruppledare in en motion om att ta fram strategier för att utveckla entreprenörskap och företagande inom kulturella och kreativa näringar. Syftet är att underlätta och stärka möjligheterna för aktörer inom den här näringen att växa i Västerås.

  – Västeråsalliansen menar att det är dags att växla upp arbetet med att utveckla de kreativa nä...

 • Face down generation efterfrågar appar i vården

  Malin Gabrielsson, Oppositionsråd i västmanland, föreslår i en motion att landstinget ska förebereda sig för den stora efterfrågan på appar som finns hos patienter och medborgare.

  Dagens mobiltelefoner är mer av en dator där man kan samla all information som är viktig för mig – på ett enkelt sätt, men när vi blandar in den offentliga vården blir det inte enkelt längre. Då behöver vi blanda in frågor som – om jag blir rekommenderad en app av vården och den inte visar ...