• Minska belastningen på akuten

  I tisdags rapporterade VLT att vårdpersonalen upplever att många söker sig till akuten med alltför enkla åkommor. Liknande synpunkter har förts fram från barnakuten.

  I Stockholm har man konstaterat att en del av deras patienter har svårt att hitta rätt i vården. De vänder sig därför direkt till stora akuten, där de vet att de får hjälp trots väntetid. Där det finns en primärvårdsakut för enklare åkommor i anslutning till stora akuten har ökningen av besök till stora akuten inte varit l...

 • Uttalande angånde ”gratis buss”

  Uttalande från Joakim Widell, kandidat nr 3 för Kristdemokraterna, landstinget Västmanland

  Bra att prioritera unga – men inte på bekostnad av sämre arbetsmiljö

  – Socialdemokraterna föreslår gratisbuss för gymnasieungdomar. Det är bra att ungas villkor lyfts fram, men det får inte ske på bekostnad av dålig arbetsmiljö. Erfarenheter från andra län visar att gratis busskort för ungdomar lett till till att ungdomarna nyttjat bussen som fritidsgård, vilket fått ti...

 • Ny gruppledare, nytt program och ett valmanifest!

  onsdagen den 13e augusti höll Malin Gabrielsson, ny gruppledare för kristdemokraterna i landstinget Västmanland pressträff med en ”walk and talk” om vårt nya program för 2015-18 samt det tillhörande valmanifestet.

  ”- Utan personal finns vare sig vårdplatser eller trygg vård. Det krävs en rejäl satsning på personalens arbetsvillkor så fler vill arbeta hos Landstinget Västmanland. Nu är det personalens tur! ” Säger Malin.

   

  KD_Landstings...

 • KD och MP lägger gemensam motion om odlingslägenheter i Västerås

  Pressmeddelande

  KD och MP lägger gemensam motion om odlingslägenheter i Västerås

  I en gemensam motion lägger Kristdemokraterna och Miljöpartiet en motion om att Västerås ska verka för att det byggs hyreslägenheter med stora odlingsbara balkonger och växthus på taket. Möt motionärerna i Stadsparken före kommunfullmäktige den 4 juni, klockan 15.00 i Stadsparken mittemot teatern.

  –       Kristdemokraterna precis som Miljöpartiet har under den här mandatperioden, varit drivand...

 • PM: Västeråsalliansen motionerar om KKN

  Pressmeddelande

  Västeråsalliansen vill se krafttag för kulturella och kreativa näringar i Västerås

  Idag lämnar Västeråsalliansens gruppledare in en motion om att ta fram strategier för att utveckla entreprenörskap och företagande inom kulturella och kreativa näringar. Syftet är att underlätta och stärka möjligheterna för aktörer inom den här näringen att växa i Västerås.

  – Västeråsalliansen menar att det är dags att växla upp arbetet med att utveckla de kreativa nä...