• Här är några av våra förslag som vi hoppas kan lyfta barnens trygghet och välmående!

    🎈En familjecentral i varje kommun för bättre stöd till föräldrar 🎈Ändrade remissregler till barn och ungdomshälsan så barn enklare får vård 🎈Mobil specialistvård inom barn- och ungdomspsykiatrin… 🎈Allergikonsulent hos Barnkliniken som kan besöka skolor 🎈Digital vårdcentral för unga med diabetes 🎈Bättre information om sömn, kost och motions betydelse för hälsan