• KD och MP lägger gemensam motion om odlingslägenheter i Västerås

  Pressmeddelande

  KD och MP lägger gemensam motion om odlingslägenheter i Västerås

  I en gemensam motion lägger Kristdemokraterna och Miljöpartiet en motion om att Västerås ska verka för att det byggs hyreslägenheter med stora odlingsbara balkonger och växthus på taket.
  Möt motionärerna i Stadsparken före kommunfullmäktige den 4 juni, klockan 15.00 i Stadsparken mittemot teatern.

  –       Kristdemokraterna precis som Miljöpartiet har under den här mandatperioden, varit drivande i möjligheten till stadsodling och gröna tak samt lyft fram fördelarna med att bygga i söderläge med en takvinkel vänd mot solen. Nu har NCC tagit fram ett koncept för Malmö stad och vi har sett att detta skulle kunna genomföras även i Västerås. Stadsodling ser vi runt om i världen som en växande trend och det finns ett stort intresse.; säger Maria Lindelöf, gruppledare för Kristdemokraterna i Västerås.

  –       Vi ser en urbanisering även i Västerås och vi kommer att steg för steg förtäta staden med fler bostäder i centrala Västerås. Samtidigt är stadsodling och behovet av gröna bostäder i ropet och vi vill möjliggöra för människor i vår stad att kunna bo centralt, men samtidigt ha möjlighet att odla sina egna grönsaker; säger Mikael Vilbaste från Miljöpartiet i Västerås.

  Tanken med det 14 våningar höga huset är att lägenheterna är utrustade med balkonger med fasta odlingsbäddar vilket innebär att hyresgästerna skulle kunna vara självförsörjande på grönsaker, kryddor, frukt och blommor. Balkongerna är även utrustade med växthus för vinterförvaring och förkultivering. Utöver hyresgästernas egna odlingar kommer det även att finnas gemensamma växthus och trädgårdar på taken samt att husen kommer ha lågt energibehov genom solceller på taken.

  Kristdemokraterna och Miljöpartiet har i flertal initiativ under mandatperioden lyft behovet av gröna bostäder, stadsnära odling samt lyft fram fördelarna med att bygga i söderläge med en takvinkel vänd mot solen. KD och MP anser att låg energiförbrukning kombinerat med lokala solenergilösningar är klimatsmarta lösningar för framtiden och att kombinera det med lokala odlingsmöjligheter tillför ytterligare kvalitéer och möjlighet för de boende att bli mer självförsörjande även med avseende maten.

   

  Västerås den 3 juni 2014

  För mer information

  Maria Lindelöf   (KD) – 0765690441

  Mikael Vilbaste (MP) – 070-224 38 59

   

  Mer information om odlarlägenheterna i Malmö. Se länk: http://www.mynewsdesk.com/se/mkb_fastighets_ab/pressreleases/sveriges-foersta-odlarlaegenheter-byggs-i-malmoe-931197

  motionen: Greenhouse_hus med odlingsbalkonger