• Kristdemokraterna i Västmanlands län

   

  Kristdemokraternas kansli:
  Telefon: 021-12 13 10

  Postadress:
  Kristdemokraterna i Västmanlands län
  Västgötegatan 2 A
  722 11 Västerås

  E-post: vastmanland@kristdemokraterna.se

  Distriktsordförande: Amanda Agestav
  Mobil: 076-495 05 45
  E-post: amanda.agestav@kristdemokraterna.se

  Kanslist: Joakim Widell
  Tel: 021-12 13 10
  E-post: joakim.widell@kristdemokraterna.se

  Kanslist/kassör: Gunilla Kuul
  Tel: 021-12 13 10
  E-post: gunilla.kuul@kristdemokraterna.se

  Följ oss på Facebook: https://www.facebook.com/kdvastmanland/