• Kristdemokraterna i Västmanlands län

   

  Kristdemokraternas kansli:
  Telefon: 070-266 80 36

  Postadress:
  Kristdemokraterna i Västmanlands län
  Västra Skepparbacken 18
  722 11 Västerås

  E-post: vastmanland@kristdemokraterna.se

  Distriktsordförande: Amanda Grönlund
  Mobil: 076-495 05 45
  E-post: amanda.gronlund@kristdemokraterna.se

  Organisationssekreterare: Joakim Widell
  Tel: 070-266 80 36
  E-post: joakim.widell@kristdemokraterna.se

  Kanslist/kassör: Nilla Kuul
  Tel: 072-154 16 44
  E-post: nilla.kuul@kristdemokraterna.se

  Följ oss på Facebook: https://www.facebook.com/kdvastmanland/