• Kristdemokraterna presenterar sitt länsprogram

  Idag presenterar Kristdemokraterna Västmanland sitt program för utvecklingen av länet och sjukvården. Presentationen görs på fyra platser (Sala, Västerås, Köping, Skinnskatteberg) under dagen för att poängtera att programmet innehåller förslag som rör alla områden och länsdelar. Förvaltarskap och ett hållbart samhälle för människor, miljö och ekonomi är en röd tråd i kristdemokratin och i länsprogrammet.

  Länsprogrammet har arbetats fram under hösten i dialog med länets medlemmar, utifrån samtal med olika verksamheter och fackföreningar och med utgångspunkt från den politik kristdemokraterna har på riksnivå.

  Förslagen presenteras av Malin Gabrielsson (KD), gruppledare i Region Västmanland och Samuel Stengård, riksdagskandidat.

  Länsprogrammets rubiker är: Psykisk ohälsa, barn och föräldrar, jobb och äldres ekonomi, sjukvård och kultur, trygghet, miljö och infrastruktur samt regional ekonomi.

  Högst prioriterat är den kraftigt ökande psykiska ohälsan.

  – Vi står inför ett mycket allvarligt samhällsproblem när framtidens arbetskraft är sönderstressad så tidigt som vid 8 års ålder. Vårdköerna växer sig så långa att det blir i det närmaste omöjligt att ge alla rätt vård i rätt tid. Och i detta står barn som mår så dåligt att de inte orkar gå till skolan. Det här måste ändras på något sätt hur svårt det än är, säger Malin Gabrielsson (KD).

  – Familjerna är grundbulten i ett tryggt samhälle. Alla föräldrar vill sina barn väl – den kraften behöver vi använda så föräldrarna kan hjälpa sina barn med t ex bättre sov- och motionsvanor, men vi behöver också förstatliga sjukhusvården så vi använder våra gemensamma resurser på ett klokare sätt än idag. Det ska gå att lita på att vården finns där med ett professionellt stöd den dag det behövs, säger Samuel Stengård.

  – KD lämnar idag förslag för att styra om så färre blir sjuka och fler kan klara sig själva, men också så att vi bättre ska kunna ta emot de som behöver vård i Västmanland, fortsätter Malin Gabrielsson.

  – Det saknas personal i vården och de nyinflyttade i vårt län är därför mycket viktiga, men språket ska fungera. Därför vill vi att det ska ställas högre krav inom offentlig sektor på språkkunskaper, men också att framför allt Region Västmanland börjar med internutbildningar i svenska för vård- och färdtjänstpersonal. Även i invandrade grupper finns psykisk ohälsa – att kunna arbeta och försörja sig är av mycket stor vikt – och språket är nyckeln, avslutar Samuel Stengård.

  Samuel och Malin möter pressen i Sala.

  Här hittar du 15 förslag för ett tryggare Västmanland, som är ett urval ur länsprogrammet.

  Här kan du läsa länsprogrammet i sin helhet.