• Regionens organisation

    Region Västmanland är en politiskt styrd organisation med ledamöter som utses genom allmänna val. Regionen ansvarar förutom för hälso- och sjukvård även för kultur och kollektivtrafik.

    ​Regionfullmäktige, som är den högsta politiska beslutsnivån, har 77 ledamöter som representerar hela länet. Under regionfullmäktige finns regionstyrelsen som är regionens verkställande organ som leder och samordnar all verksamhet i regionen. Regionstyrelsen har ett arbetsutskott. Under fullmäktige finns tre utskott och en demokratiberedning.

    Regionen har cirka 6 500 anställda inom ett 70-tal olika yrken, varav 80 procent är kvinnor. Vi är den näst största arbetsgivaren i länet, efter Västerås stad.