• Hjärtefrågor för Kristdemokraterna i landstinget

  Landstinget västmanland

  De prioriterade frågorna för Kristdemokraterna i Region Västmanland är våra 15 förslag för att få ett tryggare Västmanland

  Vård och psykisk ohälsa

  1. Tydligare råd och stöd till föräldrar och barn hur man håller sig psykiskt frisk. Minst en familjecentral i varje kommun.
  2. Nytt samarbete och organisation för barnens vård. Gör dessutom en utvecklingsplan för bemanning av barnsjukvården inkl. BUP.
  3. Ett stresscentrum för kompetens där gemensamt budskap kan spridas utifrån forskning och evidens så alla talar samma språk och håller en linje i hur man bäst förebygger och behandlar stress och utbrändhet.
  4. Inför internutbildning hos Region Västmanland i svenska för vård- och färdtjänstpersonal. Språket ska fungera trots brist på arbetskraft.
  5. Cancersjukdomar ökar. Starta i samarbete med ideella krafter en ny mötesplats för personer drabbade av cancer, en plats där anhöriga, patienter och profession kan mötas.
  6. Gör om Västmanlands primärvårdsprogram, dela upp i kärnuppdrag och tilläggsuppdrag så det blir mer attraktivt att arbeta som familjeläkare. Inför patientansvarig läkare. Förstatliga sjukhusvården.
  7. Öppna fler neonatalvårdsplatser i Västerås så färre gravida och nyfödda behöver skickas till andra län för vård.

  Specifika förslag för länsdelar och länets utveckling

  1. Sala ska bli ett föregångsexempel vid byggandet av de nya sjukhusen. Ingå ett samarbete med högskola och näringsliv för att utveckla miljösmart teknik för fastigheterna.
  2. Starta kockutbildning vid Tärna Folkhögskola – kockar är ett bristyrke. Gör Sala till länets matcentrum för att främja lokal matproduktion och för att öka turismen.
  3. Uppmuntra Fryshuset att starta i Västerås – där ungdomar kan förändra världen genom sin passion. Trygga och inspirerande platser för ungdomar saknas.
  4. Ny busshållplats vid Erikslund, Västerås för trafik från/ till Hallstahammar och västra länet.
  5. Öppna upp lokalerna på Köpings sjukhus för entreprenörer inom området Hälsa och Välfärd – gärna inom ortopedi och rehabilitering.
  6. Utbredningen av vildsvin behöver hejdas, framför allt genom ökad jakt. Avskaffa avgiften för trikinkontroll av vildsvinskött och reglera utfodringen av klövvilt.
  7. Gör Fagersta sjukhus/ nordvästra länet till en utvecklingsenhet vad gäller tryggt handledarskap samt support för vårdpersonal i glesbygd.
  8. Stimulera SLU, Skinnskatteberg, till forskning och utveckling av biokol, för minskad försurning och utveckling av ny energiteknik.