• Landstingsmajoriteten flyr det egna ansvaret

    – Det vi kritiserar är det låga förändringstempot och att beslut fattas med bristande underlag; säger Malin Gabrielsson  -landstingsoppositionsråd för Kristdemokraterna i Västmanland

    De rödgröna skriver en märklig artikel den 20 december där de dels instämmer i att Alliansen i landstinget har bra förslag samtidigt som de fortsätter att skylla egna misslyckanden på riksdagspolitiken.