• Länsprogram, – vår vision 2014-2018

    Om man inte vet var man ska så är det svårt att komma dit. Därför har vi kristdemokrater i Västmanland tagit fram ett länsprogram. Läs det, så vet ni vad ni får för län om vi får bestämma!

    familjens röst

    Länsprogram 2014-18