• M & KD i regionen har den starkaste budgeten

  M & KD: Vi har den starkaste budgeten
  Under hösten  2020 presenterade Moderaterna och Kristdemokraterna sitt förslag till regionplan.
  Något av innehållet är:
  – Mer pengar än regionstyret på sjukvård och rehabilitering
  – Stora satsningar på trygghet och säkerhet
  – Delägarskap i Västerås Science Park
  – Samlat ansvar för barn- och ungdomshälsovården
  – Vi säkrar finansieringen av nya intensivvårdsplatser vid akutsjukhuset i Västerås över hela planperioden. Vi anser att vården i regionen i större utsträckning ska ta vara på möjligheterna att genom såld vård öka intäkterna. Vi säger nej till styrets förslag om att ytterligare reducerad ram för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2023 och tillför 33 miljoner kronor till sjukvården i Västmanland, utöver det satsar vi på att korta vårdköerna och investerar 51 miljoner kronor i trygghetssatsningar säger Tomas Högström (M).

  Moderaternas och Kristdemokraternas budget innebär att vi prioriterar vård, trygghet och regionens ekonomi. Vårdköerna efter covid-19 och den vårdskuld som fanns sedan tidigare är ett problem som Moderaterna och Kristdemokraterna prioriterar.

  – Genom att anslå extra medel 2022 och 2023 säkrar vi att arbetet blir långsiktigt, fortsätter Högström.

  I budgeten föreslår Moderaterna och Kristdemokraterna bland annat reducerade anslag och ett anställningsstopp för administration, en översyn av avgiftssystem och särskilda medel för rehabilitering av Covid-19-och cancerpatienter.

  – Vi redovisar på ett tydligt sätt hur vi vill ställa om sjukvården och samhället så det blir mer hållbart utifrån ekonomi, människor och miljö. Det handlar om ekonomiska besparingar på framför allt administration och sedan mer pengar till sjukvård och rejäla satsningar på trygghet och beredskap, men även på miljöarbete och länets näringsliv, säger Malin Gabrielsson (KD) Det är stor skillnad mellan vår regionplan och styrets, och så ska det vara, fortsätter hon.