• Malin Gabrielsson tillsammans med Acko Ankarberg Johansson på Neonatalavdelningen i Västerås

   

  På torsdagen besökte Acko Ankarberg Johansson, kristdemokraternas sjukvårdspolitiska talesperson samt Malin Gabrielsson, regionråd i opposition, neonatalvården i Västerås.

  – Jag är stolt över vår neonatalvårdsavdelning, men den är fullbelagd alldeles för ofta, vilket innebär en sämre vård där mammor och barn får flyttas runt till andra sjukhus. Det behövs ytterligare två platser i Västerås, säger Malin Gabrielsson.-

  –  Vi har besökt en fin verksamhet för nyfödda. Västerås har också en god vård vid hjärtinfarkter, men samtidigt rejäla köer till operation och specialistvård. Kömiljarden behövs för att vända utvecklingen, säger Acko Ankarberg Johansson.

  – Barn och förlossningsvården hör ihop och ska vara trygg. Vi har idag presenterat flera förslag på vad vi vill göra för att det ska gå att lita på vården i livets början i Västmanland. En viktig del är att barnmorskornas organisation i primärvården behöver göras om snarast, avslutar Malin Gabrielsson (KD).

  • Ytterligare två platser på neonatalvården i Västerås

  Fler gravida ska kunna vårdas och förlösas i Västerås

  • Förbättra och gör om organisationen för mödravården och barnmorskor i primärvården

  Kvinnor ska slippa åka till förlossningen för enklare kontroller. Detta skulle även avlasta förlossningen.

  • Utöka antalet handledare och praktikplatser för barnmorskor– genomlysning och framtagning av plan
  • Vi kräver bättre gemensam styrning av investeringar inom sjukvården.

  Region Uppsala har beslutat att bygga nytt kök för ca 300 mkr (beslut 29 maj 2018), istället för att bygga ut neonatalvården. Detta är ett beslut som vi är starkt kritiska emot. Det är en felprioritering som påverkar Västmanlands vård negativt.