• Minska belastningen på akuten

  I tisdags rapporterade VLT att vårdpersonalen upplever att många söker sig till akuten med alltför enkla åkommor. Liknande synpunkter har förts fram från barnakuten.

  I Stockholm har man konstaterat att en del av deras patienter har svårt att hitta rätt i vården. De vänder sig därför direkt till stora akuten, där de vet att de får hjälp trots väntetid. Där det finns en primärvårdsakut för enklare åkommor i anslutning till stora akuten har ökningen av besök till stora akuten inte varit lika stor. Vi kan anta att människor i Stockholm och Västmanland resonerar på liknande sätt.

  Sedan 2007 har antalet besök till akuten i Västerås ökat med 25%. 2013 beslutade Landstingsstyrelsen att det skulle öppnas en primärvårdsakut i Västerås. De viktigaste anledningarna var att förbättra arbetsmiljön och att kunna erbjuda en bättre vård. Nu är signalerna att mottagningen ska öppnas under 2015, dvs två år efter beslutet. Vi kan ana att förseningen beror på att de röd-gröna inte kunnat komma överens om vilken typ av aktör som ska få driva primärvårdsakuten.

  Hur lång tid ska det ta från beslut till verkstad under socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets ledning? Vi har stora problem att rekrytera personal både inom primärvården och på sjukhuset, vilket får konsekvenser på arbetsmiljö, väntetider och patientsäkerhet. Det handlar om att hitta långsiktigt hållbara lösningar, men också om att ta snabba beslut för att lösa en alltmer ohållbar situation. En primärvårdsakut är en sådan åtgärd. Två år är för lågt tempo!

  Malin Gabrielsson (KD)
  Oppositionsråd Landstinget Västmanland