• Nu är det personalens tur!

  Insända debattartikel:

  Nu är det personalens tur!

  Vi har nu så många hyrläkare i primärvården att det hotar såväl patientsäkerhet som arbetsmiljö och landstingets ekonomi. Ansvaret vilar tyngst på den politiska ledningen. Nu har vi väntat länge nog på en lösning!

  Landstingets kostnader för inhyrd personal har ökat med 26% under 2013. Kostnaderna för inhyrd personal 2013 hamnar på ca 100 miljoner kronor. Generellt består den inhyrda personalen  i Västmanland av hyrläkare i primärvården och hyrsjuksköterskor i sjukhusvården. Vi kommer alltid ha behov av extra personal, men något har gått väldigt fel när den extra personalen blir den ordinarie.

  Ju fler hyrläkare desto sämre kontinuitet för patienterna, vilket främst drabbar människor med kroniska sjukdomar och äldre patienter – eftersom de oftare besöker sin familjeläkare. Vid varje besök hos läkaren måste patienten återigen berätta sin berättelse och i värsta fall blir förslag på åtgärd från läkarna olika vid varje tillfälle. Det är en nationell trend att inte vilja arbeta i primärvården, men i Västmanland är det framför allt de landstingsdrivna vårdcentralerna som har svårt att rekrytera och behålla läkarna. Varför? Och varför är så många sjukskrivna som jobbar på våra vårdcentraler?

  Ytterligare en svårighet med en stor andel inhyrd personal är att skapa ett intresse för verksamhetsutveckling, sammanhållning och gemensamma mål. Denna problematik är i Västmanland särskilt aktuell inom psykiatrin. Det är svårt att vara chef över en verksamhet där personalen byts och förändras från vecka till vecka.

  Vi har under hösten träffat fackförbunden Kommunal, Vårdförbundet, Vision och Läkarföreningen för att lära oss mer om landstingets arbetsmiljö. Samtal har även förts direkt med vårdens personal och patienter.

  Analysen är den samma för alla vi pratat med – där det finns ett gott ledarskap fungerar verksamheten väl, men det saknas förutsättningar för landstingets ledare att göra ett gott jobb. Dessutom behöver statusen höjas för läkare på de landstingsdrivna vårdcentralerna – men det kan ske utan att höja ersättningen.

  Pengarna i vårdens verksamhet blir nu uppätna av skyhöga hyrkostnader. Vi föreslår därför att pengar avsätts centralt för en satsning på arbetsmiljö, ledarskap och verksamhetsutveckling. Det handlar om att hitta både kort- och långsiktiga lösningar. Märkbara skillnader måste åstadkommas omgående! På de relativt få träffar vi haft har vi fått ett flertal idéer från personal på vad som skulle kunna göras. I den roll vi sitter i opposition, har vi möjlighet att lämna våra förslag via en motion – men det tar lång tid innan ett sådant förslag tar sig igenom all administration. Vi väljer därför att utmana och ifrågasätta de röd-gröna på annat sätt.

  Vad har ni för förslag? Hur länge ska personal och patienter vänta på en förändring? Nu är det personalens tur!

  Roy Cederbäck, Oppositionsråd (KD)

  Malin Gabrielsson, Oppositionsråd (KD)

  IMG_4685