• Regionpolitiker


  Malin Gabrielsson
  Regionråd och gruppledare

  Jag är Kristdemokrat för att vi står på familjens sida och kvinnors rätt att göra sina val. Jag tror också på vikten av gemensamma värderingar. Till exempel att ta hand om den som är svagare än dig själv. Sjukvården är idag i stort behov av reformer och innovationer – jag vill att sjukvården ska räcka till alla och att personalens sjukskrivningar ska minska.

   


  Micael Larsson
  Egen företagare

  Jag tror på ett samhälle där familjen är i centrum och väl fungerande familjer bygger ett väl fungerande samhälle. Jag vill också se en nära och väl fungerande sjukvård som finns tillgänglig för dig när du har behov.

   

  Elisabeth Wäneskog
  Ersättare Västerås Fullmäktige
  Ledamot i äldrenämnden i Västerås
  Ledamot Fullmäktige Region Västmanland

  Jag är Kristdemokrat för att jag tror på familjen som den viktiga grunden för både äldre och yngre. För mig är familj – och äldrefrågor är viktigast och att samverkan mellan regionen och kommunen fungerar.

   


  Johanna Ridderström
  Pedagog
  Vice ordförande i Region Fullmäktige

  Jag anser att KD är det partiet som har bäst balans mellan individuell frihet och socialt ansvar. Jag brinner för barnrättsfrågor pga att alldeles för många barn idag växer upp i otrygghet och far illa. Mitt mål är att stärka våra barns integritet.

   


  Gun-Brith Rydén
  Pensionär

  Jag tror att familjen är viktig för att vi ska få ett tryggt samhälle. Sedan ligger åldrings- och psykiatrivården mig varmt om hjärtat.