• Tre motioner för stärkt kompetensutveckling inom landstinget

    Kristdemokraterna har idag lämnat in 3 förslag för att stärka kompetensutvecklingen inom landstinget: etablera ett kreativt centrum, hitta drivkrafter för de interna utbildarna och undersök om den systematiska kompetensutvecklingen fungerar.

    Malin Gabrielsson, oppositionsråd:

    – En ständigt återkommande synpunkt från personalen är att de inte hinner eller får gå på den utbildning som krävs för att de ska kunna klara sitt jobb på bästa sätt och för att de ska trivas. Jag vill ta reda på vari problemet ligger.

    – Landstinget ska vara en attraktiv arbetsgivare. Lönen är en del, men jag anser att möjligheten till kompetensutveckling är en minst lika viktig del för att kunna attrahera, rekrytera och behålla personal i en så kunskapsintensiv sektor. För att visa på hur mycket som finns att göra på området lämnar vi in tre motioner med olika förslag.

    – I det läge landstinget befinner sig behövs en tydlig och positiv signal om att personalen är viktig. Att uppmärksamma de interna utbildarna kan vara en relativt snabb och samtidigt tydlig signal om att det nu faktiskt är personalens tur.