• Utbildningsdag för all personal

    Torsdagen den 17/1 var det dags för den årliga utbildningsdagen för all personal i Första kammarsalen på Riksdagen. Dagen inleddes av partisekreterare Peter Kullgren och följdes av Ebba Busch Thor som bjöd på både tårar och skratt. På programpunkterna fanns också Europaparlamentsvalet där Sara Skyttedal gav en snabblektion i de viktigaste frågorna i valet men framför allt att målet är att hitta tillbaka till EU´s grundidé som ett fredsprojekt. En annan programpunkt handlade om hur vi ska få verktyg och inspiration för att engagera fler och behålla de som redan är engagerade, något som redan gett resultat vilket är mycket glädjande.