• Uttalande angånde ”gratis buss”

  Uttalande från Joakim Widell, kandidat nr 3 för Kristdemokraterna, landstinget Västmanland

  Bra att prioritera unga – men inte på bekostnad av sämre arbetsmiljö

  Joakim Widell

  – Socialdemokraterna föreslår gratisbuss för gymnasieungdomar. Det är bra att ungas villkor lyfts fram, men det får inte ske på bekostnad av dålig arbetsmiljö. Erfarenheter från andra län visar att gratis busskort för ungdomar lett till till att ungdomarna nyttjat bussen som fritidsgård, vilket fått till resultat en försämrad arbetsmiljö för bussföraren samt ökad vandalisering av bussarna. Jag tror därför mer på en satsning på tätare avgångar framför allt på landsbygden.

  Joakim Widell, ledamot i landstingsfullmäktige, 070 266 80 36
  Malin Gabrielsson
  Oppositionsråd Landstinget Västmanland
  021-174055