• Valmanifest – Du ska kunna lita på Sverige

  Idag presenterades Kristdemokraternas valkampanj av vår partiledare Ebba Busch Thor vid en presskonferens i Riksdagshuset i Stockholm. Läs valmanifestet i sin helhet här.

  Årets val handlar om vilka värderingar vi vill ska prägla vårt land. Kristdemokraterna sätter människovärdet främst och vill prioritera det som är nödvändigt för att bygga ett samhälle som håller ihop. Vården, äldrefrågorna och tryggheten är de viktigaste frågorna i valet 2018.

  Idag sviker välfärden de allra mest utsatta. Under Löfvens regering har vårdköerna fördubblats, äldre får inte plats på äldreboende och brottsoffer får inte upprättelse. Många människor kommer inte in i samhällsgemenskapen. Det är ett välfärdssvek. Utvecklingen framåt är dock inte ödesbestämd, utan den går att vända med rätt ledarskap och rätt politiska reformer.

  En röst på Kristdemokraterna är en garant för förändring.

  Vi går till val på ett välfärdslöfte – ett löfte om att prioritera en välfärd som du kan lita på. Du ska kunna lita på att få en god vård när du blir sjuk. Du ska kunna lita på att få omsorg när du blir äldre. Du ska kunna lita på att polisen kommer om tryggheten hotas. Det handlar i grund och botten om att du ska kunna lita på Sverige

  Friheten, välståndet och tryggheten i Sverige kan inte tas för givna. Det bygger på gemensamt arbete, på förkovran, företagsamhet, ansträngning, ansvarstagande och förvaltarskap. Att fostra och sörja för den uppväxande generationen är ett långsiktigt arbete för att bygga ett tryggt, välmående och fritt samhälle, även i framtiden. Tilliten mellan människor och i samhället i stort, växer när varje person får möjlighet att bidra utifrån sin egen förmåga, när vi tar tillvara kraften i föreningsliv och företagandet – när vi tillsammans tar ansvar och ställer upp för varandra och när vi får hjälp när vi är som allra mest utsatta.

  Vi lovar inte allt till alla, men kommer att göra allt för att hålla det vi faktiskt lovar. Vi prioriterar vården, de äldre och tryggheten. Samtidigt tvingas vi naturligtvis att prioritera bort annat, liksom att jobba hårt för att hushålla med skattebetalarnas medel och motverka alla former av slöseri.

  Vi vill verka för ett samhälle som förenar frihet med gemenskap och socialt ansvarstagande. Ett samhälle byggt på en etik och på värden som håller över tid – ansvarsfullhet, förvaltarskap, hederlighet, måttfullhet, jämställdhet och medmänsklighet. Dessa grundläggande värderingar måste gälla i hela vårt samhälle. Vi får aldrig acceptera parallellsamhällen där dessa värden inte råder eller att ett vi och dom-tänkande etableras. Vissa värderingar är helt enkelt inte valbara. De måste gälla alla, överallt.

  Låt oss bygga vidare på de värderingar som gjort Sverige framgångsrikt. Vi vill att 2018 blir ett år av förändring. Ett år när svenska folket väljer en ny regering. Ett år när vi påbörjar arbetet för en välfärd man kan lita på . Så att det finns en bädd åt alla sjuka. En hand för alla de som behöver omsorg. Och en samhällsgemenskap som inte lämnar någon utanför. Det är när vi är som svagast som välfärden måste vara som starkast. Du ska kunna lita på Sverige!