• Vi behöver ett bättre flyktingmottagande

  Malin Gabrielsson och Amanda Agestav svarar i dagens VLT på debattinlägg från Miljöpartiet angående Kristdemokraternas tre förslag för förbättrad integrationspolitik.

  Thorsten Schütte (MP) kritiserar den 29 december våra förslag till ny integrationspolitik.
  Sverige står inför utomordentligt stora utmaningar när det gäller migration och integration. Vi har ett ansvar för nödställda människor i vår omvärld, och det ansvaret upphör inte när de kommit till vårt land.

  Hela kedjan, från ankomst till integration, ska fungera. Det gör den inte på långa vägar i dag – något behöver ändras. Det finns alldeles för många klumpar i magen hos människor för att det ska vara bra för vårt samhälle.

  Kristdemokraterna har kommit med konkreta förslag för att lösa det politiska dödläge som råder. Det är lätt för övriga partier och organisationer att kritisera våra förslag, men verkar svårt att komma med ett motbud så vi äntligen kan ta några steg framåt.

  Grundläggande värden i kristdemokratin är frihet och ansvar. Ansvar och omsorg om vår nästa, men också ansvar för sin egen situation utifrån den egna förmågan.De allra flesta som kommer till Sverige vill lära sig svenska så fort som möjligt och börja arbeta. Sverige är samtidigt i behov av arbetskraft. Därför är det viktigt att stimulera den egna drivkraften till att hitta ett arbete.

  I Västmanland har vi också föreslagit att bibliotekens roll kan stärkas när det gäller språkinlärning och ett Welcome Center för nyinflyttade i Västerås.

  Kristdemokraterna har lämnat förslag där vi kombinerar generositet och stor öppenhet för människor i nöd med större möjlighet att ta eget ansvar. Vilka konkreta förslag har ni andra?

  Malin Gabrielsson
  Amanda Agestav

  Artikeln går även att läsa här