Förtroendevalda

Jon Malmqvist: Ledamot kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, kommunstyrelsens organisation- och personalutskott samt ersättare i kommunsstyrelsens arbetsutskott. Ordförande i kultur- och fritidsnämnden och vice ordförande i VKAB

Kontakt: jon.malmqvist@kristdemokraterna.se, 073-9918619

Anna Zelvin: Gruppledare och vice ordförande i omsorgsnämnden. Ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen och kommunstyrelsens hållbarhetsutskott

Kontakt: anna.zelvin@kristdemokraterna.se, 076-872 07 34

Ricardo Chavez: Vice ordförande i NAV. Ledamot i kommunfullmäktige, Växjöbostäder och ID. Ersättare i Värends räddningstjänst

Kontakt: ricardo.chavez@kristdemokraterna.se, 070-5289635

Patrik Åkesson: Ordförande Vöfab. Ersättare i kommunfullmäktige

Kontakt: 070-542 17 00, sturkofast@gmail.com

Kaj-Mikael Pettersson: Ledamot i tekniska nämnden och Vidingehem. Ersättare i kommunfullmäktige och utbildningsnämnden

Kontakt kaj-mikael.petersson@kristdemokraterna.se, 072-1829901

Åsa Björkman: ledamot Utbildningsnämnden

Kontakt: asbjork144@gmail.com, 0470-71 10 26

Gustaf Bergström: Ersättare i tekniska nämnden, VEAB och Wexnet

Kontakt: gustaf.bergström@kristdemokraterna.se, 070-432 19 91

Annika Johansson: Ledamot miljö- och hälsoskyddsnämnden

Kontakt: annika.johansson@blixtmail.se, 073-574 60 34

Per-Olof Hjälmefjord: Ersättare i NAV, ledamot i individutskottet. Ersättare i Småland Airport 2019-2020

Kontakt: peohjalmefjord@live.se, 070-974 78 38

Gitten Öholm: Ersättare i omsorgsnämnden

Kontakt: 0470-51 67 11, gittenoholm@gmail.com

Martina Popovska: Ledamot i Videum

Kontakt: martinapopovska@hotmail.com, 073-159 00 58

Lennart Johnsson: Ersättare kultur- och fritidsnämnden

Kontakt: lennart.johnsson@kristdemokraterna.se, 070-550 48 31

Christina Nemes: ersättare Smålands Museum

Kontakt: nemes.kristina@yahoo.com, 073-712 90 50

Göran Kannerby: Ledamot kommunrevisionen

Kontakt: goran.kannerby@kristdemokraterna.se, 072-512 34 09

Vincent Hammarstedt: Ledamot Byggnadsnämnden

Kontakt: winz@winz.se, 070-607 77 17