Idag presenterar KD i Växjö sitt valmanifest. Varmt välkomna.

Kristdemokraternas politik bygger på kloka prioriteringar grundade i goda värderingar.

Kl. 14:00 den 13 augusti presenterar kristdemokraterna sitt valmanifest vid valstugan på Storgatan.

Jag är trött på att se rubriker i tidningarna där 95-åringar tvingas kämpa för rätten till en plats på särskilt boende. Det är inte värdigt en kommun som Växjö och vi har flera förslag på hur man ska kunna komma till rätta med detta, bl.a. en äldreboendegaranti från 85 års ålder, säger Jon Malmqvist.

Ofrivillig ensamhet är ett stort problem, framförallt bland våra äldre. Vi vill införa en ensamhetsscreening som ett led i arbetet med att öka välmåendet bland Växjös invånare, säger Anna Zelvin.

Du ska känna dig trygg när du går på Växjös gator och torg, allt annat är helt oacceptabelt. I ett kristdemokratiskt Växjö kommer vi att ha patrullerande kommunala ordningsvakter för att du ska känna dig trygg, säger Ricardo Chavez.