Kampanj: 26/9

Kristdemokraterna Växjö kampanjar!
På distans nu under corona 👌
Vill du vara med och påverka?
Bli gärna medlem!

Operation rättvisa

Operation rättvisa:
Ett åtgärdspaket mot bland annat ungdomsbrottsligheten.
✅ Straffrabatten för unga ska bort.
✅ unga brottslingar ska dömas till sluten ungdomsvård.
✅ den slutna ungdomsvården ska överföras till kriminalvården.
✅ Förändring i sekretesslagstiftningen.
🔵 Länk till artikeln 👇
https://www.vxonews.se/nyheter/kd-sa-stoppar-vi-valdsvagen-37f6a972?fbclid=IwAR13Hfc3wo7QK54h4o9VpPFZyiguuoVh1A9-T3TvioRIawLlRAx3bpLIhMY
🔵 För mer info om förslaget, klicka på länken👇

Nationell strategi för anhörigstöd

Regeringen tar nu fram nationell strategi för anhörigstöd, anhöriga som dagligen gör hjälteinsatser.
🔵 Ca 60% av all vård utförs av just anhörigvårdare – dessa personer är och förblir i stort behov av stöd och hjälp för att orka, men också vårt samhälle är behov av dessa individer ska orka och ha dräglig vardag för att bibehålla vår välfärd.
Så välkomnat att införa en samlad nationell strategi som stöttar landets anhörigvårdare. Som detta behövs. Bra att det nu äntligen går från bifall av vår motion till handling.
”ÄNTLIGEN säger jag som kristdemokrat då vi lyft detta nationellt under många år.
2017 ställde sig riksdagen bakom en Kristdemokratisk motion att se över anhörigstödet och arbeta fram just en mer samlad plan och nationell strategi” Anna Zelvin, vice ordförande, omsorgsnämnden i Växjö kommun.

Tillbaka till jobbet

Mellan mars och augusti i år skrev 384 000 personer in sig som arbetslösa i Sverige. Läget är alarmerande. Därför lägger KD nu ett förslag som kan ge 86 000 nya jobb på kort tid.
För att stimulera till anställningar föreslår KD ett tillfälligt stöd till alla som nyanställer personer som idag varit arbetslösa 1-6 månader under senaste halvåret. Hela arbetsgivaravgiften, inom vissa gränser. Förslaget skulle kunna träda i kraft redan 1 oktober.

Blankt nej! till ny fastighetsskatt

KD kommer aldrig medverka till att fastighetsskatten återinförs. Vi avskaffade den för att det är en oförutsägbar skatt på något som i sig inte genererar något beskattningsbart kapital förrän fastigheten säljs.
Alla som äger ett hus vet att det inte finns något bottenlöst von Anka-valv insprängt i bjälklaget att ösa pengar ur när skatten ska betalas. I de förslag som hittills presenterats kan ett genomsnittligt småhus få en årlig skatt på nära 30 000 kronor. Och väl på plats blir parametrarna klåfingriga politikers kelgris för att ta in mer skatt från dig.
Senast vi hade fastighetsskatt i Sverige blev den så hög att man kunde rådas att låna till skatten om man ville bo kvar i sitt hem. Den innehöll så många undantag och villkor att den blev svårberäknad och nyckfull. Våra hem, som ska vara vår fasta punkt, blev otrygga.
Fastighetsskatten drev människor från sina hus och gårdar. Fastigheter som kanske gått i generationer i samma familj. Det är fullständigt orimligt och vi kristdemokrater kommer att göra allt för att den aldrig återinförs.

Nu tar KD över vårdfrågan från S

Sverige står nu mittemellan två val. Det senaste valet som slutade med att två tidigare borgerliga partier valde att gå till vänsterblocket. Nästa val är vi kristdemokrater fast beslutna att ta makten från Socialdemokraterna tillsammans med Moderaterna och de som är villiga att stödja oss.
Den nuvarande regeringen saknar den ledarskapsförmåga som Sverige så innerligt behöver för att fungera. Var finns ledarskapet när vårdköerna är all-time-high?
Sverige hade rekordlånga vårdköer redan innan Corona. Tiotusentals operationer har sedan skjutits upp under krisen. Och nu blir inte ens hälften av alla operationer utförda i tid. Över 153 000 patienter har stått olagligt länge i vårdkö. Aldrig förr har så många väntat på vård.
En av de viktigaste frågorna är att vi behöver förändra hur sjukvården är strukturerad i Sverige. Landstingen har sin bästa tid i backspegeln.
Enligt en alldeles färsk undersökning från Aftonbladet och Demoskop håller KD precis på att ta över som bästa parti på sjukvård från Socialdemokraterna enligt väljarna. KD ökar i förtroende och Socialdemokraterna minskar kraftigt. Fattas bara annat.
Regeringen duckar i vårdfrågorna. Vad är riksdagens ursäkt för att inte avsätta dem? Vad är makten värd om vanligt hederligt folk inte kan lita på Sverige?
Bara en ny regering kan ge Sverige ett nytt ledarskap.

Böneutrop i Växjö

Kristdemokraterna är tydliga och säger nej till böneutrop.

https://www.expressen.se/debatt/boneutropen-paminner-om-islamistiskt-fortryck/

http://www.smp.se/debatt/markligt-att-utropsansokan-inte-dras-tillbaka/

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/kd-politiker-om-busch-thors-utspel-sma-mojligheter-att-paverka


Presentation av valmanifest

Sedan tidigt i vårvintras har en helt ny grupp kristdemokratiska lokalpolitiker arbetat ideellt med att ta fram ett valmanifest som vi nu är väldigt stolta över att kunna presentera. Läs mer


Särbehandling leder till särbeteende

Ansvar har alltid varit ett centralt begrepp inom kristdemokratin. Vi delegerar gärna ansvar till den nivå som är bäst lämpad att fatta beslut, så som vi gör i familjepolitiken, men vi kräver också att de individer och organisationer som har ett ansvarsområde ska ta detta ansvar.

Läs mer


René Jaramillo lämnar kd för m

Växjö den 6 augusti 2014

Vi beklagar att René Jaramillo har valt att lämna Kristdemokraterna. Vi tackar honom för hans insatser och önskar honom lycka till i framtiden.

Principiellt och moraliskt ska man inte vara invald för ett parti och sedan representera ett annat. Därför ser vi det som en självklarhet att René nu lämnar sina kommunala uppdrag.

 

Styrelsen Kristdemokraterna Växjö