Kommunpolitiska gruppen

Observera att platsen för våra möten ändrats från C-salen i kommunhuset till VKAB:s mötesrum på Västergatan 15. Förändringen är fr.o.m. mötet den andra februari.