Motionera mera

Sista dag att lämna in motioner för beredning i lokalavdelningen inför Rikstinget senare i år är den 6 februari.