Nationell vårdförmedling

Postnumret ska inte avgöra vilken vård du får. Oavsett var i landet du bor ska du ha tillgång till högkvalitativ vård i tid.
🔵 För att alla – i hela landet – ska få tillgång till högkvalitativ vård i tid krävs ett ökat statligt ansvarstagande för vårdens organisation. Vi presenterar en strukturell reform – ett införande av en nationell vårdförmedling.
🔵 Det innebär förenklat att har man väntat olagligt länge på den vård man har rätt till så kan man få den varsomhelst i hela landet, och man är inte längre begränsad till det landsting/region man bor i. Patienter ges alltså rätt att söka vård där ledig kapacitet finns. Den nationella vårdförmedlingen hjälper patienter som väntat längre än vårdgarantins 90 dagar att hitta ledig vårdplats och se till att patienten får vård. Dessutom kortas vårdgarantin från 90 till 30 dagar.

Kristdemokraterna Växjö valmanifest


Läs mer

Från månadens Kommunfullmäktige


Läs mer

Nej till vindkraftstvång!


Läs mer

Barnen tillhör inte staten


Läs mer

Världsdagen för psykisk hälsa


Läs mer

Tryggare förlossningsvård och eftervård – En jämställdhetsfråga


Läs mer

KD satsar på rättsväsendet – Januaripartierna ger noll


Läs mer

Säkra besök inomhus


Läs mer

Blankt nej till den omoraliska fastighetsskatten


Läs mer

Kampanj: 26/9


Läs mer