Nomineringar Kd Växjö

Under kvällen har den kristdemokratiska kommungruppen informerats om de platser i styrelser och nämnder som lokalavdelningens styrelse beslutat om. Arvoderade uppdrag har fördelats på följande vis.

Ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott: Jon Malmqvist

Andre vice ordf. omsorgsnämnden samt gruppledare: Camilla Albinsson

Andre vice ordf. arbete och välfärd: Patric Mrad

Ordf. Videum: Olle Sandahl

För komplett redogörelse, se fliken Våra Politiker/Förtroendevalda