Ökade resurser till skolan i femklöverns budget

Idag presenterar den blågröna femklövern i Växjö sin budget för 2016. Mer pengar till skolan, ökat bostadsbyggande och bättre kvalitet på maten är områden som prioriterats.

Kristdemokraterna i Växjö kommun är glada över att ha medverkat till en budget i balans med kraftfulla satsningar på barn och unga. Särskilt glada är vi över att vi ska öka kompetensen inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar för att snabbare fånga upp barn i behov av särskilt stöd.

Förbättringar för anhörigvårdare och ambitioner att öka valfriheten och kvaliteten inom barnomsorgen är också frågor med kristdemokratisk prägel som har fått genomslag.