Tryggare förlossningsvård och eftervård – En jämställdhetsfråga

🔵 Varje år föds över 100 000 barn i Sverige. Svensk mödra- och förlossningsvård är på många sätt fantastiskt. Men det finns också mycket att göra. Bristen på barnmorskor är stor i 18 av landets 21 regioner. Och det är även oacceptabelt stora skillnader i vård och vårdresultat beroende på var man bor. Det märks bland annat i antalet förlossningsskador.
🔵 Alltför många kvinnor lever med skador och svåra smärtor efter sin förlossning. De får höra att det är normalt. Att det inte finns något man att göra. Att det är kosmetiskt. Att det hör till att man blir ”lite tilltufsad” när man föder barn. Komplikationer som drabbar många mammor efter en förlossning uppmärksammas därför inte trots att det är relativt vanliga. Det leder till att kvinnor med fysiska och psykiska men inte får vård, och inte heller vet vart de ska vända sig för att få hjälp.
Arbetet med att minska antalet förlossningsskador och förbättra eftervården måste intensifieras.
Varje kvinna ska kunna känna trygghet under sin graviditet samt inför, under och efter förlossningen. KD gör därför stora budgetsatsningar på 4 miljarder över tre år i vår alternativa budget för att stärka förlossnings- och eftervården:
☑️Kompetensutveckling för personal om förebyggande av förlossningsskador
☑️Eftervård med hembesök
☑️En mamma-rehab-check
☑️Fast barnmorska – ett barnmorsketeam genom hela vårdkedjan
☑️Ökad bemanning inom förlossningsvården och neonatalvården
☑️Fler barnmorskor genom betald vidareutbildning för sjuksköterskor
☑️Barnmorskeledda enheter i anslutning till akutsjukhusen
☑️Nationella riktlinjer för att förebygga förlossningsskador
☑️Patientnära hotell där det är långa avstånd till förlossningsklinik
☑️Samtalsstöd med psykolog för familjer som fått dödfödda barn
☑️Nationella mål för förlossningsvården och kompetenscentrum
☑️Fler utbildningsplatser för barnmorskor

Kristdemokraterna Växjö valmanifest


Läs mer

Från månadens Kommunfullmäktige


Läs mer

Nej till vindkraftstvång!


Läs mer

Barnen tillhör inte staten


Läs mer

Världsdagen för psykisk hälsa


Läs mer

Nationell vårdförmedling


Läs mer

KD satsar på rättsväsendet – Januaripartierna ger noll


Läs mer

Säkra besök inomhus


Läs mer

Blankt nej till den omoraliska fastighetsskatten


Läs mer

Kampanj: 26/9


Läs mer