• Det ska vara mer lönsamt att arbeta i vården

    Kristdemokraterna vill stärka satsningarna på att göra Västra Götalandsregionen till en bättre arbetsgivare. Vi måste se till att vårdpersonalen trivs på jobbet och har möjlighet att påverka sin arbetssituation. Det behöver också tillföras resurser för att göra det mer lönsamt att arbeta i vården. Då kan regionen lättare behålla personal och bli attraktiv för fler. Det är nödvändigt för att förbättra tillgängligheten i vården.

    Kristdemokraterna vill

    • stärka löneutvecklingen för vårdpersonal samt utöka regionens satsningar på höjda löner vid obekväma arbetstider.