• En trygg och säker förlossningsvård

  Varje kvinna som står inför en förlossning ska kunna känna sig trygg med att det finns en barnmorska tillgänglig under hela förlossningen och en plats på förlossningen när det är dags att föda.

  Förlossningsvården behöver en större kapacitet för att möta behoven. Det handlar också inte minst om att få fler att arbeta inom förlossningsvården. Därför är det viktigt att förbättra arbetsmiljön för barnmorskorna och säkerställa en skälig lönenivå.

  Kristdemokraterna vill

  • öka antalet vårdplatser inom förlossningsvården
  • förstärka kompetensen kring förebyggande av förlossningsskador
  • erbjuda nyblivna föräldrar hembesök från vården inom tre dagar efter förlossningen.