• Ett miljöarbete i framkant

    Förvaltarskapstanken, att lämna efter oss en värld till våra barn som är bättre än den vi tog över, är en central del av den kristdemokratiska ideologin. Omställningen till ett hållbart samhälle måste påskyndas. Västra Götalandsregionen ska ta en ledande roll i omställningsarbetet till ett hållbart samhälle. Vi behöver minska mängden miljögifter och klimatpåverkande växthusgaser, samt satsa på energieffektivisering och förnybara energikällor. Andra frågor som är viktiga att hantera är övergöd...

  • Levande kultur – hela livet

    Kultur kan liknas vid ett kitt som håller ihop vårt samhälle. Gemensamma värderingar bidrar till att stärka samhällsgemenskapen. Kultur, fritidsaktiviteter och friluftsliv bidrar till ett samhälle där det är gott att leva och kan vara en viktig faktor för god hälsa och välbefinnande.

    Kulturen ska finnas med som en naturlig del under hela livet. Alla – såväl barn, unga, äldre som personer med funktionsnedsättning – ska ha möjlighet att både ta del av och själva skapa kultur....