• Krafttag mot psykisk ohälsa

  Den psykiska ohälsan ökar såväl bland yngre som äldre. Fyra av tio kontakter med vårdcentral beror på psykisk ohälsa. Elva vårdcentraler har öppnat särskilda psykiatrimottagningar och vi vill öka antalet ytterligare. Övergången mellan barnpsykiatri och vuxenpsykiatri behöver förbättras. Vi vill även fortsätta arbetet med att öka tillgängligheten inom barn- respektive vuxenpsykiatrin.

  Kristdemokraterna vill

  • utöka antalet mottagningar på vårdcentralerna för att upptäcka och förebygga psykisk ohälsa
  • höja den psykiatriska kompetensen inom ambulanssjukvården
  • utveckla samverkan mellan primärvården, psykiatrin, socialtjänsten och skolan
  • fortsätta satsningen på att korta köerna inom barn- respektive vuxenpsykiatrin.