• Starkare infrastruktur och tryggare kollektivtrafik

  En väl utvecklad infrastruktur och kollektivtrafik är viktiga förutsättningar för att vardagen ska fungera. Satsningar på effektiva transporter bidrar till att lösa livspusslet och möjliggör mer tid för familjen. Dessutom ges företag bättre förutsättningar till att växa och därmed bidra till hållbar utveckling.

  Regionen måste agera påtryckande mot regeringen – och i god samverkan med kommunerna – för att Västra Götaland ska ta del av större statliga anslag till vägar och järnvägar. Driften och underhållet måste förbättras.

  Västra Götaland är Skandinaviens största sjöfartsregion. Vi vill stärka förutsättningarna för sjöfarten att utvecklas.

  Satsningar måste också göras på att utveckla kollektivtrafiken så att den blir både tryggare och smidigare att resa med i hela Västra Götaland. Genom införande av flexibla nattstopp vid sena tider kan en ensam resenär begära att bli avsläppt mellan två hållplatser och därigenom stiga av närmare hemmet.

  Kristdemokraterna vill arbeta för

  • en utbyggnad av järnvägsförbindelser mellan Göteborg-Landvetter-Borås-Jönköping
  • att färdigställa järnvägssträckan Göteborg-Oslo
  • en utveckling av det regionala järnvägsnätet
  • att E20 färdigställs skyndsamt
  • att stärka sjöfartens förutsättningar att utvecklas i Västra Götaland
  • införande av såväl flexibla nattstopp i busstrafiken vid kvällar och nätter som trygghetsvärdar ombord på tåg samt vid stationer och hållplatser.